NEMOCNICA

Rimavská Sobota

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Zariadenie poskytuje komplexné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti lôžkového a ambulantného charakteru. Cieľom nemocnice je zabezpečiť pre pacientov kvalitnú zdravotnú starostlivosť, správnu diagnostiku a účinnú liečbu spojenú s ľudským prístupom.

Dôležité oznamy

OČKOVANIE PROTI OCHORENIU COVID-19

REGISTRÁCIA A MIESTO OČKOVANIA

Vakcinačné centrum je v prevádzke:

 • v utorok pre registrovaných dospelých pacientov od 8.30 do 12.30 hod., od 13.00 do 15.00 hod.
 • v stredu pre registrovaných dospelých pacientov od 8.30 do 13.00 hod., pre deti od 13.00 do 15.00 hod.
 • v štvrtok pre registrovaných dospelých pacientov od 8.30 do 12.00 hod. a pre neregistrovaných dospelých pacientov od 13.00 do 16.00 hod
 • v piatok pre registrovaných dospelých pacientov od 8.30 do 13.00 hod.
 • v sobotu pre neregistrovaných dospelých pacientov od 8.00 do 12.00 hod.

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk. Voľné termíny sú definované skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie.

Imunokompromitovaní pacienti prichádzajú na očkovanie s odporučením na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 od lekára v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo.

Očkovanie v rimavskosobotskej nemocnici sa vykonáva v areáli nemocnice. Zriadená vakcinačná ambulancia sa nachádza v pavilóne A vstup cez bočné dvere vedľa hlavného vchodu.

Nemocnica nemá možnosť vstupovať do objednávkového systému NCZI, a preto registráciu na očkovanie, ale aj všetky zmeny ohľadom termínu očkovania je potrebné vykonávať prostredníctvom portálu https://korona.gov.sk/

Pre externých zdravotníckych pracovníkov bude zabezpečené očkovanie od 27.10.2021 každú stredu v čase od 8.00 do 12.00 hod., na ktoré je možné sa objednať na sekretariáte nemocnice telefonicky 047/56 12 196 resp. mailom sekretariat.rs@svetzdravia.com.

Počas štátnych sviatkov je vakcinačná ambulancia ZATVORENÁ.


Neurologické oddelenie dočasne presťahované do časti neurológia muži.
t. č. : 047/56 166 39, 047/ 56 166 66


Nová testovacia stratégia – oznam pre pacientov

Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii v našom okrese meníme testovaciu stratégiu u ambulantných pacientov.

S platnosťou od 2.11.2021 vyžadujeme Ag- testy nie staršie ako 24-hodín od všetkých pacientov bez výnimky, t.j. očkovaní/neočkovaní pacienti.

Hospitalizovaní pacienti musia mať negatívny PCR test (max. 72 hodín) ako doteraz


COVID samostatné pracovisko sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží internistického pavilónu (blok – C) s telefonickým kontaktom

C1 – 047/ 56 12 313

C2 – 047/ 56 12 176

 

Interné oddelenie sa nachádza na prízemí internistického pavilónu (blok – C) s telefonickým kontaktom

047/ 56 12 365, 047/ 56 12 667


Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie je dočasne presťahované na 2. poschodie chirurgického pavilónu (blok – E), súčasť oddelenia dlhodobo chorých.

Aktuálny telefonický kontakt na oddelenie 047/5612 317.


Zákaz návštev

Návštevy sú na všetkých lôžkových oddeleniach ZAKÁZANÉ.

Viac informácií

 

 


Ambulancia klinickej onkológie je dočasne presťahovaná na prízemie chirurgického pavilónu (blok E).


ANTIGÉNOVÝ TEST COVID-19

Dovoľujeme si Vás informovať, že vykonávame Antigénové testovanie za manipulačný poplatok vo výške 5,00 €. Poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti, pred vykonaním odberu, priamo na mobilnom odberovom mieste. Odberové miesto sa nachádza na Šrobárovej ulici č.4 (vchod cez bránu oproti optike).

Na testovanie je možné sa objednať na https://korona.gov.sk/.

Odbery sa realizujú:

 • v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 16:00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 12:30 hod.
 • v sobotu a nedeľu od 8:00 do 12:00 hod.

Posledný odber je realizovaný 20 minút pred ukončením pracovnej doby.

Počas štátnych sviatkov je mobilné odberové miesto ZATVORENÉ.


Pneumologická ambulancia je dočasne pozastavená.


PCR testovanie COVID-19

Mobilné odberové miesto na PCR testovanie COVID-19 sa nachádza na Fábryho ulici (vchod cez bránu v blízkosti Lekárne Dr. Max).

V rámci mobilného odberového miesta v rimavskosobotskej nemocnici sa realizujú odbery v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a v piatok v čase od 7.30 do 12.00 hod.

 • samoplatcom v čase od 7.30 do 8.00 hod registrovaných cez https://lab.online/
 • pacientom v čase od 8.00 do 12.00 hod. s platným COVID-19-PASSom a prideleným termínom a miestom odberu, t.j. pacientom objednaným cez RÚVZ Rimavská Sobota alebo cez web stránku https://korona.gov.sk/.

Rozhodnutie o odbere, mieste a čase odberu nie je v právomoci nemocnice, nemocnica odber iba realizuje. Vzorky následne spracováva laboratórium Unilabs Slovensko, s. r. o.

O výsledkoch je pacient informovaný elektronicky prostredníctvom sms alebo telefonicky z call centra NCZI alebo RÚVZ.


Pacienti majú vstup do nemocnice povolený len s respirátorom


Vážení pacienti, od 17. 3. 2021 je evidencia pacientov na RTG, USG a CT vyšetrenie presťahovaná do nového priestoru na chodbe RTG pracoviska.

Okienko pri prednom vstupe na RTG pracovisko sa bude používať v čase služby, t.j. od 14:30 – 7:30 hod a cez víkendy a sviatky.

Ďakujeme za pochopenie.


Vzhľadom ku epidemiologickej situácii Pedopsychiatrická ambulancia funguje podľa telefonických objednávok na t.č. 0905 798 365, volať po 13.00 hodine.


Kardiologická ambulancia je dočasne presťahovaná na Šrobárovu 653/4
(pri ambulancii diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy).


Ambulancia pracovnej zdravotnej služby MUDr. Slezák je presťahovaná na Šrobárovu 653/4 , 979 01 Rimavská Sobota (vedľa ambulancie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy).


Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny je dočasne pozastavená.


Endokrinologická ambulancia

Od 1. 4. 2020 je činnosť endokrinologickej ambulancie pozastavená bez predpokladaného termínu obnovy činnosti


Oftalmologická ambulancia (lekár – MUDr. Kepková Ingrid) je presťahovaná na ulicu Fábryho 652, 979 01 Rimavská Sobota.


Dermatovenerologická ambulancia je presťahovaná na ulicu Fábryho 652 (oproti areálu Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota, cez cestu oproti lekárni Dr. Max).


Gastroenterologická ambulancia je presťahovaná do priestorov na prízemí chirurgického pavilónu – blok E.


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Rimavská Sobota

Filtrovať     AmbulanciaOddelenie Lekár

 • Hľadať

POĎAKOVANIA

 • Vážená pani námestníčka,

  chcel by som sa podeliť o svoje dojmy z očkovacej ambulancie vo vašej nemocnici.
  Pochádzam z Detvy, navštevujem nemocnice v Banskej Bystrici aj vo Zvolene, ale chcem Vám povedať, že s takým milým a slušným správaním som sa ešte nestretol. Prvýkrát som bol očkovaný v budove na internom oddelení  a druhýkrát na detskom oddelení.

  Sestry boli v oboch prípadoch tie isté. Na úvod pozdrav, milé usmernenie, perfektná organizácia práce a poskytnuté všetky podstatné informácie o očkovaní. Vpich bol takmer bez bolesti. Následne mi vysvetlili ďalší postup.

  V dnešnej dobe takmer neuveriteľné. Pritom tam bolo okolo 50 ľudí v tom čase, keď som bol ja aj s manželkou. Na sestričkách však nebolo vidieť žiadnu nervozitu.

  Sú to „pani sestričky“. Držte si ich a môžete byť právom na ne hrdí.

  Srdečná vďaka.

  Pacient z Detvy

 • Dovoľte, aby som sa Vám poďakovala za prijatie do tejto nemocnice, za starostlivosť, za ochotu, za milosť a skrátka za všetko, čo ste pre mňa a hlavne pre moje zdravie urobili.
  Vážim si to.

  Veľké ďakujem patrí hlavne pánovi primárovi MUDr. Korcsogovi, ktorý ma sem prijal, aj napriek tomu, že som už chodievala dlhé roky do Hronoviec a tiež za celkový prístup a nastavenie liečby.

  Ďalej by som chcela poďakovať pánovi MUDr. Zorvanovi, pani MUDr. Pshuk, ktorí si nás každé ráno vypočuli a dobre nás naladili.

  Ďalšie poďakovanie patrí psychologičkám, ktoré nás sprevádzali počas celého dňa. Všetky aktivity nimi sprevádzané nám neskutočne veľa dali. Tiež musím spomenúť pani Marcelku, ktorá chodila s nami do dielne, kde sme sa mohli realizovať. Ja osobne som sa tam vyžívala v maľovaní na stenu akrilovými farbami. Túto aktivitu mi navrhla práve ona, za čo jej patrí veľká vďaka.

  Ďakujem všetkým sestričkám za precízne vykonanú prácu a za každý úsmev na tvári, ktorý nám opätovali.

  Dovoľte ešte raz veľké ĎAKUJEM.

  Pacientka Renáta

 • Pred tromi mesiacmi som v rimavskosobotskej nemocnici podstúpil operáciu obojstranného slabinového pruhu. Predoperačné vyšetrenie, samotnú operáciu a následné pooperačné kontroly previedol primár chirurgického oddelenia MUDr. Juhász. Operácia bola vykonaná laparoskopicky a podľa najnovších operačných spôsobov tohto druhu a vzhľadom na môj následný bezproblémový pooperačný zdravotný stav, na najvyššej profesionálnej úrovni. S veľkým potešením konštatujem, že aj v Rimavskej Sobote sa vykonávajú špičkové operácie, špičkovými lekármi a nemusíme sa doslova motať po celom Slovensku, prípadne až do zahraničia. Veľké poďakovanie aj celému kolektívu chirurgického oddelenia.
  Prajem všetko dobré.

  S pozdravom Viliam Š. Rimavská Sobota

 • Poďakovanie za starostlivosť o moju matku počas hospitalizácie

  Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať celému Oddeleniu chirurgie vo Vašej nemocnici. Moja mamička bola na oddelení hospitalizovaná v dňoch od 30.11.2018 do 12.12.2018. Predovšetkým vďaka patrí pánovi primárovi MUDr. Petrovi Juhászovi, ktorý vedie oddelenie a jeho cestou pokračujú ďalší lekári. Taktiež sa chcem poďakovať lekárovi, ktorý má na starosti izbu č.4.

  Počas hospitalizácie mojej mamičky som sa stretla s ústretovosťou, s pochopením a snahou pomáhať od lekárov a od stredného zdravotníckeho personálu. Nikdy u nich nechýbala empatia a vzájomné pochopenie. Taktiež na oddelení vzorná čistota a poriadok nikdy nechýbal.

  S veľkou starostlivosťou som sa stretla aj u môjho otecka, ktorý bol na tomto oddelení hospitalizovaný v roku 2017 a vďaka pánovi doktorovi Miroslavovi Urbanovi sa môj otecko vyliečil.

  Celému oddeleniu na čele s pánom primárom prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roka 2019.

  S vďakou

  MUDr. Agáta Boldižárová

 • Vážený pán primár Juhász,

  Nedá sa mi nenapísať tento list, lebo som bol milo prekvapený z prístupu vášho celého kolektívu. Pri mojej hospitalizácii som aj ja, ako asi každý pacient mal obavy o svoje zdravie, obavy z nemocničného prostredia a strach z nasledujúcej operácie, ale už po príchode na izbu, v ktorej som sa mimochodom cítil veľmi príjemne, moje obavy opadli.

  Týmto listom by som chcel prejaviť veľkú vďačnosť všetkým, ktorí sa o mňa na vašom oddelení starali. Ďakujem krásne všetkým sestričkám ako z vášho oddelenia, tak aj z jednotky intenzívnej starostlivosti osobitne pani Janke Ridzoňovej. Všetci boli veľmi príjemní, ohľaduplní a stále nápomocní. Veľké ďakujem taktiež patrí celému operačnému tímu, ktorý ma operoval a taktiež pánom ošetrovateľom.

  Moja veľká vďaka a úcta patrí za srdečný a odborný prístup skvelým odborníkom osobitne pánovi MUDr. Ostrihoňovi a môjmu ošetrujúcemu MUDr. Polyákovi. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem celému kolektívu za Váš prístup a som rád, že som bol operovaný práve na Vašom oddelení pod Vašim dohľadom.

  S pozdravom a úctou

  Marián Sojka

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi , aby som aj takouto formou vyjadrila úprimné poďakovanie a uznanie  lekárom a sestričkám jednotke intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia  Vašej nemocnice. Musím priznať, že som bola a som príjemne prekvapená dôslednou odbornou starostlivosťou , empatiou a vzácnou ľudskosťou lekárov pod vedením  MUDr. Ádáma (úžasný mladý človek) ako aj obetavou , trpezlivou starostlivosťou a milotou  sestier : Anny Takáčovej, Emílii Póšaovej a Eriky Auxstovej pri starostlivosti  o našu mamičku Máriu Bertovú.  Taktiež nemôžem opomenúť starostlivosť a záujem pána primára MUDr. Juhásza, ktorý ako vedúci zamestnanec má iste nemalý podiel na celkovom chode a zabezpečovaní aj tejto časti oddelenia.

  Vážený pán riaditeľ, považujem za potrebné a správne , aby ste aj Vy – najmä dnes, kedy je viac kritiky ako uznania – mali takúto spätnú väzbu od pacientov a ich príbuzných.  Prajem Vám, aby ste mali čo najviac takýchto zamestnancov a aby ste im vedeli vytvárať vhodné podmienky pre plnenie ich ťažkých pracovných povinností za účelom spokojnosti pacientov  a ich príbuzných.

  S vďakou a úctou

  JUDr. Zuzana Kederová

 • Vážená pani,

  chcela by som touto cestou poďakovať v mojom mene a v mene môjho manžela Jacques ROURA, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici v Rimavskej Sobote od 13.9.-16.9.2018 na internom oddelení.

  Poďakovanie patrí lekárom z urgentného príjmu, pani doktorke Júlii Popálenej, dvom pani doktorkám, ich mená nepoznám, mali službu 15.9. a 16.9.2018, pánovi primárovi Jánovi Zacharovi, ako aj všetkým zdravotným sestrám a nemocničnému personálu za ich nielen vysoko profesionálny, ale aj ľudský prístup, starostlivosť, odbornú pomoc a milé správanie.

  Za 35 rokov života vo Francúzsku som sa nestretla s takým prístupom k pacientovi, Vaša nemocnica je vzorom, ktorý budem ďalej šíriť.

  Prosím vyjadrite naše poďakovanie všetkým a dúfam, že sa jedného dňa stretneme u Vás už nie ako pacienti a budeme Vám môcť osobne vyjadriť naše ďakujem a úctu.

  Sylvie Roura – Horaková, manželka pacienta Jacques Roura /Francúzsko/

 • Dobrý deň prajem, touto cestou by som Vám a celému tímu na gynekologickom-pôrodníckom oddelení chcela poďakovať za odborný, profesionálny,  perfektný a hlavne ľudský prístup, za ich odbornú starostlivosť, ktorú mi počas zákroku a celej mojej hospitalizácie 23-27.08/2018 venovali.

  Samozrejme moje osobné poďakovanie patrí MUDr. Ondrejovi Balcovi, pánovi primárovi za maximálne precíznu a profesionálnu odbornú starostlivosť.

  Moje úprimné veľké poďakovanie patrí aj všetkým lekárom, lekárkam, sestričkám a pomocnému zdravotnému personálu, že poskytovali odborný a profesionálny výkon a komplexnú starostlivosť a veľmi príjemnú a ústretovú komunikáciu a empatiu. Ešte raz srdečná vďaka.

  V dnešnej dobe slušné a poctivé správanie nie je samozrejmosťou. Veľmi milo ma prekvapila nesmierna ústretovosť zamestnancov a ich pracovné nasadenie.

  S vďakou a úctou k vašej práci

  Ing. Andrea Kerečenyová

 • Chcem sa poďakovať personálu CT rádiologického oddelenia za ľudský prístup počas vyšetrenia, ktoré som absolvoval dňa 29.1.2018. Taktiež som absolvoval vo Vašej nemocnici od 20.augusta do 25.augusta 2018 ožarovanie päty na odd. RTG protizápalovej terapie, kde som sa tiež stretol s takým istým prístupom RTG laboranta ku mne ako pacientovi.

  Prajem Vám, pán doktor MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA vo Vašej zodpovednej úlohe lekára a povereného riaditeľa nemocnice aj Vašim zamestnancom veľa zdravia a úspech pri službe trpiacim ľuďom.

  S úctou

  PhDr. Jozef Straka

 • Vážený a milý personál chirurgického oddelenia a chirurgickej ambulancie,

  dovoľte, aby som Vám srdečne poďakovala za poskytnutú zdravotnú aj ošetrovateľskú starostlivosť na chirurgickom oddelení a následne v chirurgickej ambulancii. Ďakujem operujúcemu tímu, ošetrujúcim lekárom, sestrám a sanitárom za príkladnú operačnú aj pooperačnú starostlivosť, za milý a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie, vďaka čomu mám ruku znova/naďalej funkčnú.

  Rada by som osobitne vyzdvihla MUDr. Ádámovu ambulantnú starostlivosť  doliečenia môjho zranenia.Vďaka všetkej Vašej starostlivosti som sa zo svojho zranenia rýchlo a bez akýchkoľvek komplikácií zotavila. Celému tímu chirurgického oddelenia a ambulancie prajem, aby im úsmevy z tvárí, ktorými ma v pre mňa ťažkých chvíľach obdarúvali ostali žiariť naďalej, aj napriek ich náročnej práci. Veď úsmev a milé slovo v spojení s profesionálnou odbornou starostlivosťou je najlepší liečebný komplex.

  S vďakou, Š. Kováčová

 • Aj touto cestou sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za ochotu a príkladnú starostlivosť každej sestričke, ošetrovateľom, lekárom, ktorí sa starali o Zlaticu Gembickú pri jej liečbe. Kolektív sestier a lekárov bol trpezlivý a ústretový, veľmi si hodnotím prístup všetkých zamestnancov OLDCH po odbornej aj ľudskej stránke. V neposlednom rade ďakujem tiež pánovi primárovi E. Lennerovi.

  Gembický

 • Volám sa Andrea Tóthová na oddelenie som sa dostala 08.12.2017. Týmto listom by som sa chcela v prvom rade poďakovať MUDr. Tompošovej za jej profesionálne odvedenú prácu, som veľmi rada, že aj v takom malom mestečku pracuje taká odborníčka!!!!! Podotkla by som ešte za podporu a empatiu. Ďalej by som sa chcela poďakovať tímu, ktorý sa podieľal na mojej operácii. Poďakovanie patrí aj sestričkám, za ich zvýšenú kvalitu komunikácie a komplexnú starostlivosť. Služby sa vysoko skvalitnili, čo sa odráža na mojej pohode počas pobytu stráveného na oddelení. Verím, že tento krátky list sa dostane na správne miesta, aby vedeli, že akých skvelých odborných lekárov máme v našom mestečku. Podotýkam a každému môžem len odporučiť oddelenie gynekologicko-pôrodnícke v Rimavskej Sobote!!!

  S pozdravom vaša verná pacientka

 • Sestričky milé, usilovné, neúnavné, krásne,
  veru zaslúžite si o Vás písať básne.
  Patrí Vám obdiv a úcta,
  aspoň toľko by mali vysloviť každého ústa.
  Za každej situácie ste perfektné a milé,
  každú situáciu zvládate s úsmevom, profesionálne a skvele.
  Vyžaruje z Vás pozitívna energia počas zmeny celej,
  nepoznať na Vás únavy žiadnej.
  Robíte naozaj zázraky,
  veď po celú Vašu zmenu ide o preteky.
  Aj zo mňa, z polotovaru, ste urobili tovar,
  najradšej by som dal každej z Vás pusu na tvár.
  Tak, akože som Vám ju už dal,
  a dovoľte mi, aby som sa Vám týmto poďakoval.
  Všetkým Vám prajem, aby ste nikdy neochoreli,
  aby Vám líčka len šťastím, láskou, spokojnosťou horeli.

  STE SUPERLIGA!
  Veľmi Vám ďakujem za všetko a nech je vždy zdravé Vaše srdiečko!
  Pacient Stano Kušpál

 • Veľké Ďakujeme celému oddeleniu OAIM pánovi primárovi a všetkým sestričkám za obrovskú podporu a obetavosť pri ošetrovaní nášho syna Andreja Nosáľa, ktorého nám tak povediac prebudili k životu a za to sme im neskutočne vďační!

  Erika Illešová

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi, aby som touto cestou poďakovala celému kolektívu Oddelenia klinickej onkológie v Rimavskej Sobote pod vedením prim. MUDr. Ivety Palkovácsovej. Na tomto oddelení som bola viackrát hospitalizovaná a vždy  som sa stretla s milým a empatickým prístupom nielen k mojej osobe, ale i k ostatným pacientom. Chcem vyzdvihnúť zvlášť, že ide o náročné oddelenie z hľadiska onkologických diagnóz a že každý člen tohto kolektívu svojou svedomitou prácou, citlivým ľudským prístupom prispieva k úspešnej liečbe. Na oddelení je čisto, kľud, pacient má pocit istoty a nádeje v uzdravenie. Kiež by bolo takých zdravotných pracovníkov čo najviac. Vyslovte prosím v mojom mene celému kolektívu veľké „ĎAKUJEM“.
  MUDr. Eva Sulánova

 • Kolektív sestier a lekárov bol veľmi ústretový a priateľský. Dostalo sa mi maximálnej zdravotnej starostlivosti. Veľmi vysoko hodnotím prístup po odbornej a ľudskej stránke. Môj zdravotný stav sa výrazne zlepšil a vďaka tomu sa opäť môžem tešiť zo zvyšných letných dní a vrátiť sa k svojim blízkym.

  Veľmi pekne ďakujem za ochotu a príkladnú starostlivosť každej sestre, ošetrovateľovi, lekárovi a v neposlednom rade pánovi primárovi MUDr. Egonovi Lennerovi, ktorému gratulujem k tak skvelému kolektívu na svojom oddelení.
  Katarína Pivníková /pacientka OLDCH/

 • Dobrý deň,
  Toho času som po ukončení rádioterapie. V dnešnej dobe, keď sa zdravotníctvo pretĺka krízou hlavne medziľudskou, som šťastná, že moja skúsenosť s liečbou a zdravotníckym personálom  je výborná. A touto cestou by som Vám chcela poďakovať za starostlivosť. Chcela by som vyzdvihnúť prácu celej rádiológie konkrétne p. MUDr. Mrázovej, vrchnej sestre p. Kiňovej ako aj všetkým  pracovníkom rádiológie. S ľudským prístupom a odbornými radami sa zvláda liečba ľahšie…
  Chcela by som Vám popriať do budúcnosti veľa správnych rozhodnutí, trpezlivosti a úspech ….
  Srdečná vďaka s úctou Zagyiová Zuzana

 • Ďakujem MUDr. Kataríne Šestákovej za prijatie môjho otca a celému personálu interného oddelenia za starostlivosť a záchranu života.

 • Ďakujem celému tímu neurológie, z Rimavskej Soboty všetci ste odborníci vo svojom odbore. S takýmto skvelým prístupom som sa ešte nestretol v žiadnej nemocnici. Ďakujem Vám za pochopenie, ústretovosť, každý úsmev a povzbudenie. Želám mnoho úspechov.
  Pavol z B. Bystrice

 • Som vo Vašej nemocnici druhý týždeň. Vždy mi naháňalo slovo Onkologická ambulancia hrôzu, ale odrazu som tu u Vás  a keď som Vás všetkých spoznala obľúbila som si skvelý personál. Ste všetci veľmi milí a vzorne sa o nás staráte. Aj to mi pomohlo vyrovnať sa so svojou chorobou a nevzdávať sa.

 • Nerád Vás oberám o čas, ktorého je v zdravotníctve vždy veľmi málo, ale nedá mi nepoďakovať sa a neoceniť perfektnú starostlivosť a prístup celého personálu chirurgického oddelenia pod vedením primára MUDr. Juhásza počas mojej hospitalizácie. Musím sa však poďakovať aj ostatným lekárom daného oddelenia, milým sestričkám, sanitárkam a sanitárom a ostatnému personálu za vzornú starostlivosť a opateru. Patrí Vám moje veľké ĎAKUJEM.

 • Ďakujem celému tímu neurológie, všetci ste odborníci vo svojom odbore. Ďakujem Vám za pochopenie, ústretovosť, každý úsmev a povzbudenie. Želám mnoho úspechov.

Certifikáty

Priame kontakty

Ambulancia anasteziológie a intenzívnej medicíny +421 (0) 47 5612 461
Ambulancia detskej psychiatrie+421 (0) 47 5616 634
Ambulancia klinickej onkológie+421 (0) 47 5612 456
Ambulancia pre rizikových novorodencov+421 (0) 47 5612 547
Ambulancia radiačnej onkológie+421 (0) 47 5612 455
Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná+421 (0) 47 5612 366
Centrum parenterálnej výživy
Chirurgická ambulancia všeobecná+421 (0) 47 5612 333
Chirurgické oddelenie+421 (0) 47 5612 326 primár
Dermatovenerologická ambulancia I+421 (0) 47 5612 344
Detská gastroenterologická ambulancia+421 (0) 47 5612 547
Detská kardiologická ambulancia+421 (0) 47 5612 548
Detská nefrologická ambulancia+421 (0) 47 5612 547
Detská neurologická ambulancia+421 (0) 47 5612 547
Diabetologická ambulancia+421 (0) 47 5634 743
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia+421 (0) 47 5612 383
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie+421 (0) 47 5612 383
Gastroenterologická ambulancia+421 (0) 47 5612 463
Gynekologická ambulancia všeobecná+421 (0) 47 5612 569
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie+421 (0) 47 5612 526
Hematologická a transfúziologická ambulancia+421 (0) 47 5612 352
Hematologicko-transfuziologické oddelenie+421 (0) 47 5612 352
Kapitačná gynekologická ambulancia+421 (0) 47 5612 568
Kardiologická ambulancia+421 (0) 47 5612 172
Neurologická ambulancia všeobecná+421 (0) 47 5616 651
Neurologické oddelenie+421 (0) 47 5616 675
OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 47 5612 316
Oddelenie centrálnej sterilizácie+421 (0) 47 5612 148
Oddelenie dlhodobo chorých+421 (0) 47 5612 354
Oddelenie vnútorného lekárstva+421 (0) 47 5612 364
Oftalmologická ambulancia dospelí+421 (0) 47/56 12 321
Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie047/56 12 365
Pediatrická ambulancia všeobecná+421 (0) 47 5612 554
Pediatrická endokrinologická ambulancia+421 (0) 47 5612 547
Pediatrické oddelenie+421 (0) 47 5612 563 primár
Psychiatria – stacionár+421 (0) 47 5634 669
Psychiatrická ambulancia všeobecná I+421 (0) 47 5616 647, ÚPS +421 (0) 47 5616 623
Psychiatrická ambulancia všeobecná II+421(0) 56 166 48
Psychiatrické oddelenie+421 (0) 47 5616 690 - primár oddelenia
Rádiologické oddelenie (RDG)+421 (0) 47 5612 294
Urgentný príjem+421 (0) 47 5612 366

Kontakty

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

IČO: 35 960 884
DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 47 561 21 12

Asistentka riaditeľa
tel.: +421 (0) 902 902 410
e-mail: sekretariat.rs@svetzdravia.com

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

EMG workshop v rimavskosobotskej nemocnici

V októbri Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota usporiadala EMG workshop, ktorého sa zúčastnili elektromyografisti z celého Slovenska.

VIAC...

Deň za zdravé prsia v rimavskosobotskej nemocnici

Podporiť ženy k prevencii za zdravé prsia bol hlavný cieľ prednášky riaditeľa Nemocnice Svet zdravia doc. MUDr. Richarda Hrubého, PhD., MBA, MPH, ktorý zároveň ako primár oddelenia radiačnej a klinickej onkológie, zdôvodnil význam prevencie ako aj včasnej diagnostiky v liečbe rakoviny prsníka.

VIAC...

Dobrovoľníci pomáhali v rimavskosobotskej nemocnici

V rámci Týždňa dobrovoľníctva sme v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota podnikli viacero aktivít. Do natierania plotu a výsadby kríkov sa zapojili naši verní dobrovoľníci, ktorí sú nám vždy k dispozícii pomôcť, keď to len trošku situácia s pandémiou dovolí.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície