Diabetologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5634 743

O ambulancii

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny je situovaná mimo areálu Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote, je umiestnená v budove na ul. P. Hostinského 1036/4. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u polymorbídnych pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote.

Liečebné možnosti/Výkony

Náplňou je epidemiológia, prevencia, depistáž, diagnostika, liečba, rehabilitácia, posudková a konziliárna činnosť, prognóza, dispenzarizácia a edukácia.
Zaoberá sa aj ostatnými metabolickými ochoreniami, kde sa tiež prelína so špecializačným odborom vnútorné lekárstvo a pediatria.

Starostlivosť sa venuje pacientom, ktorých základnou súčasťou komplexnej liečby sú režimové opatrenia, vhodná diéta a primeraná fyzická aktivita. Dlhodobé dodržiavanie diéty je v popredí liečby chorobného stavu, a aj v prevencii jeho komplikácií sa treba zamerať často na osobitne náročnú zmenu vo výžive.

Hlavné úlohy odboru diabetológie sú totožné s úlohami Národného diabetologického programu a zásadami Saint-Vincentskej deklarácie.

Doplnkové informácie

Ambulancia pracuje v (PO, UT, PIA) nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 13:30 sú vykonávané diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. Od 13:30 do 14:00 je obedňajšia prestávka. Od 14:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Diabetologická ambulancia
P. Hostinského 1036/4 (oproti bývalej tabakovej továrni)
979 12 Rimavská Sobota

Lekár:   MUDr. Jozef Morský
Sestra:   Jolana Kmeťová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 34 743

 

Personálne obsadenie

Elena Molnárová Diabetologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Morský Jozef Diabetologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota