Diabetologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5634 743

O ambulancii

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny je situovaná mimo areálu Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote, je umiestnená v budove na ul. P. Hostinského 1036/4. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u polymorbídnych pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Náplňou je epidemiológia, prevencia, depistáž, diagnostika, liečba, rehabilitácia, posudková a konziliárna činnosť, prognóza, dispenzarizácia a edukácia. Zaoberá sa aj ostatnými metabolickými ochoreniami, kde sa tiež prelína so špecializačným odborom vnútorné lekárstvo a pediatria.

Starostlivosť sa venuje pacientom, ktorých základnou súčasťou komplexnej liečby sú režimové opatrenia, vhodná diéta a primeraná fyzická aktivita. Dlhodobé dodržiavanie diéty je v popredí liečby chorobného stavu, a aj v prevencii jeho komplikácií sa treba zamerať často na osobitne náročnú zmenu vo výžive. Hlavné úlohy odboru diabetológie sú totožné s úlohami Národného diabetologického programu a zásadami Saint-Vincentskej deklarácie.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia pracuje v (PO, UT, PIA) nasledovnom režime:

7:30 – 13:30 diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu
13:30 – 14:00 obedňajšia prestávka
14:00 – 16:00 konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov

Personálne obsadenie

MUDr. Remeňová Anita Diabetologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Morský Jozef Diabetologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Molnárová Elena Diabetologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota sestra