Ambulancia radiačnej onkológie

Ambulancia radiačnej onkológie v Rimavskej Sobote poskytuje rádioterapeutickú liečbu nádorov. Vykonáva vyšetrenia pred zahájením rádioterapie, ako aj v priebehu ožarovania.

Aplikácia rádioterapeutickej liečby s použitím lineárneho urýchľovača umožňuje nielen  poskytovať nové liečebné techniky, znížiť riziko spojené s rádioterapiou, ale aj urýchľuje celý proces a umožňuje tak liečiť väčšie množstvo pacientov.  Ambulancia poskytuje onkologickú liečebnú starostlivosť formou rádioterapie.

 
 

Onkologická liečba - rádioterapia

 • Špičková technológia – lineárny urýchľovač

  Lineárny urýchľovač zvyšuje presnosť ožarovania nádorov a znižuje nežiaducu dávku žiarenia v rámci terapie na okolité tkanivá, pričom využíva všetky dostupné moderné techniky. Vďaka tomu prístroju je možné poskytovať cielenú rádioterapiu na malé nádorové ložisko s vysokými dávkami žiarenia.

 • Príjemné prostredie

  Oddelenie radiačnej onkológie prešlo kompletnou renováciou priestorov aj prístrojového zariadenia pre rádioterapiu. Personál ambulancie má úzky kontakt s pacientom počas terapie i po skončení žarovania. Iba osobným prístupom je možné zabezpečiť správne nastavenie liečby a zabezpečiť tak primeranú starostlivosť každému onkologickému pacientovi.

 • Skúsený personál

  Personál radiačnej onkológie má dlhoročné skúsenosti s aplikovaním rádioterapeutickej liečby onkologickým pacientom. Poskytuje komplexnú špecializovanú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť s aplikáciou najmodernejšej technológie a poznatkov z onkológie.

Ambulancia radiačnej onkológie v Rimavskej Sobote

Ambulancia radiačnej onkológie patrí pod oddelenie radiačnej a klinickej ambulancie nemocnice v Rimavskej Sobote. Okrem lôžkového oddelenia pre onkologických pacientov sem spadá aj Ambulancia klinickej onkológie, ktorá poskytuje vyšetrenia nových onkologických pacientov s určením stratégie a taktiky liečby a aplikácie chemoterapie.

Starostlivosť o onkologických pacientov

 • vstupné vyšetrenia
 • nastavenie liečby
 • výkon ožarovania
 • po ukončení onkologickej liečby pacienti podstupujú pravidelné dispenzárne kontroly
 • ambulancia vyšetruje a lieči pacientov s nenádorovou terapiou, pred zahájením ich liečby

Ako funguje liečba nádorov lineárnym urýchľovačom?

Technológia, ktorou lineárny urýchľovač pracuje, umožňuje nielen poskytovať nové liečebné techniky, znížiť riziko spojené s rádioterapiou, ale aj urýchľuje celý proces a umožňuje tak liečiť väčšie množstvo pacientov. Vzniká tým možnosť skrátiť čakacie lehoty a najmä poskytnúť vyššiu bezpečnosť onkologickým pacientom. Lineárny urýchľovač ožaruje so zvýšenou presnosťou a vďaka tomu poskytuje lepšiu ochranu zdravého tkaniva. Nová technológia lineárneho urýchľovača disponuje vybavením, ktoré rozširuje spektrum indikácií o stereotaktickú liečbu, čo je cielená rádioterapia na malé ložisko s vysokými dávkami žiarenia a zabezpečuje tým efektívnu liečbu nádorov.

Ambulancia radiačnej onkológie disponuje najmodernejším vybavením – lineárnym urýchľovačom. Ten umožňuje nielen poskytovať nové liečebné techniky, znížiť riziko spojené s rádioterapiou, vďaka presnejšiemu a plošne menšiemu ožiareniu. Použitie lineárneho urýchľovača v praxi znamená – kratšie čakacie lehoty a liečba väčšieho množstva pacientov. Umožňuje nastavenie najefektívnejšej rádioterapeutickej liečby s cieľom minimalizovať vedľajšie nežiadúce účinky pre pacienta je v rámci individuálnych ožarovacích plánov, realizované vysoko odborne kvalifikovaným personálom. Aplikácia rádioterapeutickej liečby je zabezpečená s využitím jednej z najmodernejších technológií lineárneho urýchľovača zn. Elekta.

Špecialisti a lekári radiačnej onkológie Rimavská Sobota

Martina Gregorčoková Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Pavlína Ďuricová Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Judita Gregor Szekeresová Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Informácie pre onkologických pacientov

Kontakt

Ordinačné hodiny:

Pondelok:        7.30  – 15.30
Utorok:             7.30  – 15.30
Streda:              7.30 – 15.30
Štvrtok:            7.30 – 15.30
Piatok:              7.30 – 15.30

Obedňajšia prestávka:  12.00 – 12.30 hod.

Telefonický kontakt: 047/56 12 455

Ambulancia radiačnej onkológie sídli v priestoroch pracoviska lineárneho urýchľovača.