Psychiatrická ambulancia všeobecná I

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Utorok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Streda 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Štvrtok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Piatok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Sobota ÚPS 07:30 - 07:30
 • Nedeľa ÚPS 07:30 - 07:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5616 647, ÚPS +421 (0) 47 5616 646

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

O ambulancii

Psychiatrická ambulancia I. je umiestnená v priestoroch psychiatrického oddelenia na ul. Kraskovej 2636. Ambulancia vykonáva odbornú starostlivosť pre dospelých pacientov v okrese Rimavská Sobota a tvorí ambulantnú zložku psychiatrického oddelenia. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Je určená pre pacientov, odoslaných na konziliárne vyšetrenia od ambulantných psychiatrov z terénu, je určená za účelom príjmu pacientov na oddelenie a konziliárnej činnosti v rámci nemocnice. Zároveň vykonáva kontrolné vyšetrenia pacientov po hospitalizácii. Vyšetruje i pacientovu ktorých postačuje na stabilizáciu a kontrolu ich stavu návšteva v rôznych časových intervaloch podľa individuálneho stavu pacienta. Osobitnou formou ambulantnej starostlivosti je dispenzárna starostlivosť – pacienti zaradení podľa špecifickosti ich poruchy.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod.

V ÚPS ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

PERSONÁL

Lekár:   MUDr. Peter Korcsog
MUDr. Eva Andreeva
MUDr. Peter Strečka
Sestra:  Mgr. Zuzana Hašková

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Korcsog Peter Psychiatrická ambulancia všeobecná I, Nemocnica Rimavská Sobota primár

MUDr. Andreeva Eva Psychiatrická ambulancia všeobecná I, Nemocnica Rimavská Sobota lekár