Psychiatrická ambulancia všeobecná I

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Utorok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Streda 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Štvrtok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Piatok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Sobota -
   ÚPS 07:30 - 07:30
 • Nedeľa -
   ÚPS 07:30 - 07:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 647

O ambulancii

Psychiatrická ambulancia I. je umiestnená v priestoroch psychiatrického oddelenia na ul. Kraskovej 2636. Ambulancia vykonáva odbornú starostlivosť pre dospelých pacientov v okrese Rimavská Sobota a tvorí ambulantnú zložku psychiatrického oddelenia. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Je určená pre pacientov, odoslaných na konziliárne vyšetrenia od ambulantných psychiatrov z terénu, je určená za účelom príjmu pacientov na oddelenie a konziliárnej činnosti v rámci nemocnice. Zároveň vykonáva kontrolné vyšetrenia pacientov po hospitalizácii. Vyšetruje i pacientovu ktorých postačuje na stabilizáciu a kontrolu ich stavu návšteva v rôznych časových intervaloch podľa individuálneho stavu pacienta. Osobitnou formou ambulantnej starostlivosti je dispenzárna starostlivosť – pacienti zaradení podľa špecifickosti ich poruchy.

Doplnkové informácie

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod.

V ÚPS ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Psychiatrická ambulancia I.
ul. Kraskova 2636
979 12 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Lekár:   MUDr. Peter Korcsog
MUDr. Eva Andreeva
MUDr. Peter Strečka
Sestra:  Mgr. Zuzana Hašková

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 16 647

Telefónne číslo na ÚPS: 047/56 16 646

Personálne obsadenie

MUDr. Korcsog Peter Psychiatrická ambulancia všeobecná I, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Andreeva Eva Psychiatrická ambulancia všeobecná I, Nemocnica Rimavská Sobota