Pediatrická ambulancia všeobecná

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 14:00
  • Streda 07:30 - 14:00
  • Štvrtok 07:30 - 14:00
  • Piatok 07:30 - 14:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 540

O ambulancii

Príjmová a konziliárna ambulancia je zriadená pri pediatrickom (detskom) oddelení.

Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti o malých pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Okrem prijímania detských pacientov sa tu vykonávajú kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z hospitalizácie, konziliárne a predoperačné vyšetrenia a diagnostika a terapia akútnych aj chronických ochorení v detskom veku.

Doplnkové informácie

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. V čase od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov. Po 16:00 hod. je chod ambulancie zabezpečený v rámci ÚPS (ústavná pohotovostná služba) službukonajúcim lekárom a sestrou z pediatrického oddelenia.

Pondelok – piatok: 16:00 – 07:30

Víkend: 07:30 – 07:30

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Detská príjmová a konziliárna ambulancia
ul. Šrobárova 3129
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

Lekár: podľa rozpisu

Pondelok: MUDr. Anita Mančušková
Utorok: MUDr. Iveta Ďuríková
Streda : MUDr. Lýdia Danková
Štvrtok: MUDr. Hana Poliaková
Piatok: MUDr. Lýdia Danková

Sestra: Zuzana Valkučáková , prípadne ďalšie podľa rozpisu

Telefónne číslo do ambulancie: 047 / 56 12 540

Personálne obsadenie

MUDr. Mančušková Anita Pediatrická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Hrablayová Jana Pediatrická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Danková Lýdia Pediatrická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Ďuríková Iveta Pediatrická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Poljaková Hana Pediatrická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota