Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Pediatrická ambulancia všeobecná

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 56 12 540

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

O ambulancii

Príjmová a konziliárna ambulancia je zriadená pri pediatrickom (detskom) oddelení. Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti o malých pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Okrem prijímania detských pacientov sa tu vykonávajú kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z hospitalizácie, konziliárne a predoperačné vyšetrenia a diagnostika a terapia akútnych aj chronických ochorení v detskom veku.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. V čase od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov. Po 16:00 hod. je chod ambulancie zabezpečený v rámci ÚPS (ústavná pohotovostná služba) službukonajúcim lekárom a sestrou z pediatrického oddelenia.

Pondelok – piatok: 16:00 – 07:30
Víkend: 07:30 – 07:30

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Dragijská Danka Pediatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota primár

MUDr. Zhydenko Iulianna Pediatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Maňúrová Martina Pediatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár