Pediatrická endokrinologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 12:00
     12:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

Ambulancia sa nachádza na prízemí A pavilónu.

O ambulancii

Ambulancia je určená pre detských pacientov s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou, ktorých odošle do našej odbornej ambulancie s výpisom zo zdravotnej karty všeobecný lekár pre deti a dorast alebo iný špecialista. Dieťa je potrebné na vyšetrenie objednať.

Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov detská endokrinologická ambulancia úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Prevažnú väčšinu našich pacientov tvoria deti s cukrovkou, ktoré pravidelne navštevujú našu ambulanciu. Taktiež sledujeme deti s poruchou činnosti štítnej žľazy, poruchou rastu, ale i ostatných pacientov s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť jeden deň v týždni. V pondelok sa pracuje v nasledovnom režime. V čase od 7:30 do 12:00 sú vykonávané diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V čase od 12:00 do 12:30 je obedňajšia prestávka. V čase od 12:30 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov.

Lekár:   MUDr. Anita Mančušková
Sestra:  Viktória Jefimová

Personálne obsadenie

MUDr. Mančušková Anita Pediatrická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Jefimová Viktória Pediatrická endokrinologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota sestra