Pediatrická endokrinologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 12:00
     12:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

Ambulancia sa nachádza na prízemí A pavilónu.

O ambulancii

Ambulancia je určená pre detských pacientov s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou, ktorých odošle do našej odbornej ambulancie s výpisom zo zdravotnej karty všeobecný lekár pre deti a dorast alebo iný špecialista. Dieťa je potrebné na vyšetrenie objednať.

Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov detská endokrinologická ambulancia úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Prevažnú väčšinu našich pacientov tvoria deti s cukrovkou, ktoré pravidelne navštevujú našu ambulanciu. Taktiež sledujeme deti s poruchou činnosti štítnej žľazy, poruchou rastu, ale i ostatných pacientov s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť jeden deň v týždni. V pondelok sa pracuje v nasledovnom režime. V čase od 7:30 do 12:00 sú vykonávané diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V čase od 12:00 do 12:30 je obedňajšia prestávka. V čase od 12:30 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov.

Lekár:   MUDr. Anita Mančušková
Sestra:  Viktória Jefimová

Personálne obsadenie

MUDr. Máteová Viola Pediatrická endokrinologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Mančušková Anita Pediatrická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Jefimová Viktória Pediatrická endokrinologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota sestra