Detská gastroenterologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Streda 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

O ambulancii

Detská gastroenterologická ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení  tráviaceho systému a pečene u detí vo veku 0 - 19 rokov.

Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Detská gastroenterologická ambulancia sa zaoberá poruchami výživy, ochoreniami tráviaceho systému a pečene u detí – u hospitalizovaných detských pacientov i u detí poukázaných na vyšetrenie od ambulantných lekárov.

Doplnkové informácie

Ambulancia pracuje každú stredu v nasledujúcom režime: Od 7:30 do 12:30 je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a u objedaných pacientov. V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných detských pacientov.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Detská gastroenterologická ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

Lekár:   MUDr. Edita Vyletelová
Sestra:  Mgr. Erika Talánová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 547

 

Personálne obsadenie

MUDr. Vyletelová Edita Detská gastroenterologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota