Psychiatrické oddelenie Rimavská Sobota

Psychiatrické oddelenie poskytuje odbornú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých v rámci piatich okresov banskobystrického kraja – Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca.  Psychiatria je oblasť medicíny zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu duševných, emočných a behaviorálnych porúch.

Psychiatrickú starostlivosť pre dospelých poskytujeme na 80 lôžkovom oddelení so štyrmi pododdeleniami. Pod psychiatrické oddelenie spadajú 2 ambulancie pre dospelých, a ambulancia detskej psychiatrie. Súčasťou oddelenia je aj Centrum psychofyziologickej diagnostiky a neuromodulácie (EEG, rTMS, neurofeedback), denný stacionár s 20 lôžkami, psychologická ambulancia a rehabilitačné priestory.

V liečbe psychických porúch používame najmodernejšie biologické postupy. Ako prvé pracovisko na Slovensku sme zaviedli transkraniálnu magnetickú stimuláciu v liečbe psychických porúch, na oddelení poskytujeme v nadštandardných podmienkach psychoterapiu a pracovnú rehabilitáciu. Oddelenie zároveň poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky oddelenia nemocnice ako aj ostatným spádovým nemocniciam.

 
 

Prečo psychiatrické oddelenie Rimavská Sobota

 • Vysoká kvalita poskytovanej starostlivosti

  Psychiatrické oddelenie nemocnice v Rimavskej Sobote poskytuje komplexnú odbornú psychiatrickú starostlivosť. Pacientov po komplexnej diagnostike ošetruje na akútnom, režimovom, otvorenom oddelení, alebo na dennom stacionári v psychologickej ambulancie a rehabilitačných priestoroch.

 • Moderné biologické postupy

  V liečbe psychických porúch sa na oddelení psychiatrie v Rimavskej Sobote používajú najmodernejšie biologické postupy. Poskytujú transkraniálnu magnetickú stimuláciu (RTMS), ktorej účinnosť je preukázaná v liečbe psychických porúch, Neurofeedback s vysokou úspešnosťou pri ADHD, úzkosti, depresii, chronickom strese a ďalšie postupy.

 • Nadštandardné podmienky

  Oddelenie psychiatrie prešlo kompletnou obnovou priestorov a pododdelení, zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych duševných porúch, úzkosti, depresií, chronického stresu a ďalších, v nadštandardných podmienkach poskytuje psychoterapiu a pracovnú rehabilitáciu.

 • Denný stacionár

  Denný psychiatrický stacionár je doplňujúcou formou špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorom sa pacientom s duševnými poruchami počas dňa pomocou psychoterapeutických skupín a rôznorodých aktivít ponúka priestor na pozitívnu zmenu ich zdravotného stavu. Denný psychiatrický stacionár je určený pacientom s potrebou intenzívnejší prístupu v porovnaní sa ambulantnou liečbou.

Liečba na psychiatrickom oddelení

 • Akútne oddelenie

  Zabezpečuje komplexnú diagnostiku a poskytuje základnú starostlivosť u pacientov s akútnymi závažnými duševnými poruchami.

  Viac...
 • Režimové oddelenie

  Na režimové oddelenie psychiatrie prichádzajú pacienti preložení z akútneho oddelenia alebo objednaním z ambulancie.

  Viac...
 • Otvorené oddelenie

  Poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurotickými a osobnostnými problémami, aj stavmi súvisiacimi so závažnými životnými udalosťami.

  Viac...
 • Protialkoholické oddelenie

  Poskytuje intenzívnu špecifickú dobrovoľnú liečbu – protialkoholické liečenie v závislosti od alkoholu, cieľom je úplná abstinencia.

  Viac...

Vyšetrovacie metódy psychiatrického oddelenia

 

Neurofeedback (NFB – neurotherapy)  alebo aj EEG biofeedback

 • neinvazívna, bezpečná metóda, realizovaná napojením pacienta na počítač
 • napomáha ku kontrole procesov v tele, zlepšuje zdravie, výkon
 • proces sa podobá bežnému učeniu alebo cvičeniu
 • tréning prebieha formou hry, ktorú si klient vyberie
 • vysoká efektivita pri ADHD, úzkosti, depresii, chronickom strese
 • terapiu vykonávajú špeciálne školení lekári a psychológovia
 • u mierne a stredne závažných stavov je veľmi často účinok badateľný behom desiatich až dvadsiatich sedení. Dĺžka jedného sedenia sa pohybuje od 30 do 50 minút.

 

Elektroencefalografia (EEG)

 • neinvazívna vyšetrovacia metóda na sledovanie činnosti mozgu
 • vyšetrenie sa vykonáva pomocou prístroja elektroencefalografu
 • snímanie elektrických potenciálov vznikajúcich pri činnosti nervových buniek pomocou špeciálnej EEG čiapky
 • vyšetrenie vykonáva špeciálne vyškolená laborantka
 • dĺžka jedného vyšetrenia trvá približne 30 minút

 

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)

 • táto technológia predstavuje najvýznamnejšiu inováciu v neuropsychiatrii
 • účinná pri modulovaní lokálnej aktivity mozgovej kôry ako aj vzdialenejších častí mozgu
 • preukázateľný terapeutický potenciál najmä v oblasti neurológie a duševného zdravia
 • najviac klinických skúseností v liečbe depresie, perzistujúce halucinácie, schizofrénii, hyperkinetickej poruchy u detí, obsedantne-kompulzívnej poruchy, závislostí, bulímie a ďalšie
 • liečbu vykonáva špeciálne školený personál
 • kontraindikáciou je existujúce epileptické ochorenie, kovové predmety v tele pacienta, kardiostimulátor, zvýšený krvný tlak, gravidita, detský vek

Stará sa o vás tím odborníkov psychiatrického oddelenia

 • MUDr. Klára Ďurová

  primár

  Viac...
 • Mgr. Magdaléna Kureková

  vedúca sestra

  Viac...
 • Margita Rošková

  manažérka dennej zmeny

  Viac...
 • MUDr. Peter Korcsog

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Monika Šestáková

  lekár

  Viac...
 • Mgr. Šarlota Sebőková

  psychológ

  Viac...
 • PhDr. Mária Mihalová

  psychológ

  Viac...
 • Mgr. Mária Nagyová

  psychológ

  Viac...
 • Mgr. Juraj Kepka

  psychológ

  Viac...
 • Mgr. Michaela Lenhardová

  psychológ

  Viac...

MUDr. Strečka Peter Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota zástupca primára

MUDr. Andreeva Eva Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Gedaiová Martina Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Šesták Michal Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Jakub Zorvan Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Miroslav Zužov Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Simona Žilková Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Na stiahnutie

Kontakty

+421 (0) 47 5616 690 – primár oddelenia

Zástupca primára: +421 (0) 47 5616 698
Vedúca sestra: +421 (0) 47 5616 610
Akútne oddelenie: +421 (0) 47 5616 623
Režimové oddelenie: +421 (0) 47 5616 671
Chodba: +421 (0) 47 5616 629
Otvorené oddelenie: +421 (0) 47 5616 613
Protialkoholické oddelenie: +421 (0) 47 5616 693
Izba lekárov: +421 (0) 47 5616 661
Izba lekárov: +421 (0) 47 5616 662

Návštevné hodiny

Akútne oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00     ´

Režimové oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Otvorené oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Protialkoholické oddelenie
Streda  14.30 – 16.00
Nedeľa  13.00 – 15.00

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

Oddelenie je umiestnené mimo areálu nemocnice, v budove Neuropsychiatrického pavilónu na ul. Kraskova č. 2636.

Akútne oddelenie

Akútne oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku a poskytuje základnú starostlivosť u pacientov s akútnymi závažnými duševnými poruchami. Je to uzavreté oddelenie (pacienti sa môžu zdržovať iba v rámci oddelenia), návštevy sú povolené iba so súhlasom ošetrujúceho lekára. Disponuje 25 lôžkami. V indikovaných prípadoch pacient pokračuje v liečbe na režimovom oddelení, resp. môže prejsť do starostlivosti denného psychiatrického stacionára.

Do 2 dní od prijatia pacienta na oddelenie je nutná konzultácia s príbuznými, s podaním objektívnych údajov a konzultácia pred prepustením.

Praktické informácie

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu:

Osobné veci:

 • toaletné potreby – mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, holiace potreby, papierové vreckovky
 • uterák, osušku
 • prezuvky
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam)

Čo nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí
 • pyžamo (dostane pacient na oddelení)

Ak máte pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich Vašej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte personál na oddelení, ktorí Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy Vašich vecí.

Návštevné hodiny:
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Kontakty akútne oddelenie:
+421 (0) 47 5616 623    od 16:00 – 20:00
+421 (0) 47 5616 615    od 16:00 – 20:00

Informácie o zdravotnom stave poskytuje ošetrujúci lekár.
Kontakt:  +421 (0) 47 5616 661  od 14:00 -15:45

Režimové oddelenie

Na režimové oddelenie prichádzajú pacienti preložení z akútneho oddelenia alebo objednaním z ambulancie. Oddelenie pracuje systémom terapeutickej komunity, ktorá podnecuje k aktívnemu prístupu, aj spoluúčasti na každodennom chode oddelenia. Ide o komplexnú intenzívnu liečbu s pevne určenými pravidlami, ktoré sú pre všetkých pacientov záväzné. Ich cieľom je lepšie spoznanie seba samého, lepšie porozumenie svojej situácie a vzťahovým problémom zdieľaním svojich ťažkostí v komunite, ale hlavne v skupinovej terapii, ako aj edukácia o chorobe, aktivizácia a osvojenie si nových sociálnych zručností. Oddelenie má 22 lôžok.

Praktické informácie

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu:

Osobné veci:

 • toaletné potreby – mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, holiace potreby, papierové vreckovky
 • uterák, osušku
 • prezuvky, pyžamo
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam)

Čo nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

Ak máte pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich Vašej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte personál na oddelení, ktorí Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Návštevné hodiny:
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Kontakt režimové oddelenie:
+421 (0) 47 5616 694    od 15:00

Informácie o zdravotnom stave poskytuje ošetrujúci lekár.
Kontakt :  +421 (0) 47 5616 661  od 14:00 -15:45
+421 (0) 47 5616 662  od 14:00 -15:45

Otvorené oddelenie

Otvorené oddelenie poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurotickými a osobnostnými problémami, aj stavmi súvisiacimi so závažnými životnými udalosťami. Liečba je zameraná predovšetkým na skupinovú a individuálnu psychoterapiu, má štruktúrovaný obsah, ktorý je pre pacientov záväzný, taktiež systémom terapeutickej komunity, ktorá umožňuje zabezpečiť aktívnu účasť pacienta pri liečbe. Liečba sa realizuje v koedukovaných podmienkach na 18 lôžkach.

Praktické informácie

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu:

Osobné veci:

 • toaletné potreby – mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, holiace potreby, papierové vreckovky
 • uterák, osušku
 • prezuvky, pyžamo
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam)

Čo nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

Ak máte pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich Vašej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte personál na oddelení, ktorí Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Návštevné hodiny:                                                    
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Kontakt otvorené oddelenie:
+421 (0) 47 5616 613    od 15:00

Informácie o zdravotnom poskytuje ošetrujúci lekár.
Kontakt :  +421 (0) 47 5616 661  od 14:00 – 15:45

Protialkoholické oddelenie

Protialkoholické oddelenie poskytuje intenzívnu špecifickú dobrovoľnú liečbu závislosti od alkoholu, cieľom je úplná abstinencia. Dĺžka liečby je 6 týždňov, vrátane dvoch terapeutických priepustiek. Liečba prebieha v koedukovanej komunite s dôrazom na skupinovú formu psychoterapie, s pevne stanoveným denným programom, režimovými pravidlami, ktoré majú svoj terapeutický zmysel. Cieľom je získanie náhľadu, prehĺbenie motivácie k abstinencii aj osvojenie si techník zvládania stresu a abstinencie. Plnenie povinností denného režimu (písanie elaborátov, aktívna účasť v režimových aktivitách, plnenie sociálnych rolí…), je spojený s bodovým systémom, ktorý je spätnou väzbou a spôsobom vyhodnocovania postupu v liečbe. Raz týždenne sa pacienti zúčastňujú stretnutia abstinujúcich alkoholikov v rámci denného stacionára.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu:

Osobné veci:

 • toaletné potreby – mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, holiace potreby, papierové vreckovky
 • uterák, osušku
 • župan, ponožky, pyžamo
 • domáce oblečenie na športové aktivity
 • prezuvky
 • 2 zošity, písacie potreby
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu / resp. výpis so zdravotnej dokumentácie/

Čo nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

Ak máte pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich Vašej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte personál na oddelení, ktorí Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Návštevné hodiny:                                                    
STREDA  14.30 – 16.00
NEDEĽA  13.00 – 15.00

Kontakt protialkoholické oddelenie:
+421 (0) 47 5616 693    od 20:00 – 21:00

Informácie o zdravotnom stave poskytuje ošetrujúci lekár.
Kontakt :  +421 (0) 47 5616 698  od 14:00 -16:00