Chirurgické oddelenie

Nemocnica Rimavská Sobota

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

047 / 56 12 333

Primár: +421 (0) 47 5612 326
Vedúca sestra: 047 / 56 12 337
Oddelenie pre mužov: 047 / 56 12 327
Oddelenie pre ženy: 047 / 56 12 348
Septická chirurgia: 047/ 56 12 332
Jednotka intenzívnej starostlivosti: 047 / 56 12 262
Lekárska izba I. 047/ 56 12 345
Lekárska izba II. 047/56 12 377

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí (chirurgia ženy, chirurgia muži, chirurgická JAS) budovy chirurgického pavilónu. Septická časť sa nachádza na 2. poschodí budovy chirurgického pavilónu.
JIS je umiestnená na 1. poschodí pavilónu v bezprostrednej blízkosti operačných sál a mužského a ženského oddelenia.

O oddelení

Chirurgické oddelenie sa skladá z ambulantnej, lôžkovej a operačnej časti. Činnosť všetkých troch častí oddelenia je koordinovaná a oddelenie spolupracuje so všetkými lôžkovými oddeleniami nemocnice, s oddeleniami SVLZ a ambulanciami.

Činnosť musí byť zabezpečená tak, aby počas pracovnej i mimopracovnej doby bolo okamžite možné zabezpečiť tak akútnu ako i efektívnu zdravotnú starostlivosť u pacientov s ochoreniami, ktorých liečba spadá do odboru chirurgia. Lôžková časť pre hospitalizovaných pacientov má celkom 60 lôžok. Z celkového počtu 60 lôžok je 22 lôžok na mužskom oddelení, 19 lôžok na oddelení pre ženy, 16 lôžok na septickej časti a  4 lôžka na JIS. Jednodňová ambulantná starostlivosť na chirurgickom oddelení má 15 lôžok.

Liečebné možnosti/výkony

Oddelenie zabezpečuje komplexnú starostlivosť o chirurgických pacientov s náhlymi príhodami brušnými, hrudnými, cievnymi a pre traumatizovaných pacientov. Plánovaná operatíva sa vykonáva denne a zameriava sa komplexne na väčšinu chirurgických výkonov vykonávaných v nemocniciach II. typu. Súčasťou služieb je kompletná traumatológia pohybového ústrojenstva. V rámci práce sú uprednostňované princípy minimálne invazívnej chirurgie (laparoskopie, thorakoskopie, arthroskopie, cystoskopie, TUR-P TUR-MM) a minimálne invazívnej traumatológie (biologické osteosyntézy).

Operačné sály – traumatologická operačná sála a operačná sála pre brušnú chirurgiu a ostatné výkony majú náležité prístrojové a materiálne vybavenie. Operačné výkony sa prevádzajú v celkovej, sprinálnej a epidurálnej anestéze.

Orientačné čakacie lehoty na zákrok – cca 2 týždne

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, …).

Na chirurgickom oddelení ako aj v celom areáli nemocnice je zakázané fajčiť.

Na chirurgickom oddelení sú deťom do 10 rokov návštevy zakázané.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii 

Na stiahnutie

Náš tím

MUDr. Juhász Peter Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota Chirurg primár

MUDr. Ostrihoň Milan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota zástupca primára

MUDr. Makó Norbert Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Mykhailo Hulo Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota Chirurg lekár

MUDr. Ádám Dávid Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Tallová Zlata Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Urban Miroslav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Bobuskyi Yurii, MBA Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Hanáček František Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Isak Pavlo Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Kovács Ervin Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Bc. Molnárová Martina Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra

Mgr. Michaela Bakšová Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota manažérka dennej zmeny