Psychiatria – stacionár

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5634 669

Oddelenie sa nachádza v budove Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

O ambulancii

Denný psychiatrický stacionár na Psychiatrickom oddelení Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote má kapacitu 20 miest. Spádová oblasť denného psychiatrického stacionára je rovnaká ako spádová oblasť lôžkového oddelenia. Prevádzka stacionára je obmedzená len na pracovné dni. Stacionár má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Denný psychiatrický stacionár zabezpečuje nasledovné služby:

  • doliečovanie duševne chorých po prepustení z oddelenia a to v štyroch terapeutických programoch pre základné diagnostické kategórie,
  • liečba duševne chorých, ktorí nevyžadujú ešte lôžkovú starostlivosť a je pre nich postačujúca frekvencia a intenzita tejto formy liečby,
  • poskytovanie sociálno-právnej pomoci chorým, ošetrovaním v dennom sanatóriu, ako aj ich posudzovanie pre účely posudkovej služby sociálneho zabezpečenia,
  • prevencia duševných porúch zabezpečením preventívnych psychohygienických programov.

Personál:
Lekár: MUDr. Peter Strečka, MUDr. Eva Andreeva
Sestra: Ingrid Poláková

Na stiahnutie

Personálne obsadenie

MUDr. Strečka Peter Psychiatria – stacionár, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Andreeva Eva Psychiatrická ambulancia všeobecná I, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Ingrid Poláková Psychiatria – stacionár, Nemocnica Rimavská Sobota sestra