Psychiatria – stacionár

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5634 669

O ambulancii

Denný psychiatrický stacionár na Psychiatrickom oddelení Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote má kapacitu 20 miest. Spádová oblasť denného psychiatrického stacionára je rovnaká ako spádová oblasť lôžkového oddelenia. Prevádzka stacionára je obmedzená len na pracovné dni. Stacionár má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Denný psychiatrický stacionár zabezpečuje nasledovné služby:

  • doliečovanie duševne chorých po prepustení z oddelenia a to v štyroch terapeutických programoch pre základné diagnostické kategórie,
  • liečba duševne chorých, ktorí nevyžadujú ešte lôžkovú starostlivosť a je pre nich postačujúca frekvencia a intenzita tejto formy liečby,
  • poskytovanie sociálno-právnej pomoci chorým, ošetrovaním v dennom sanatóriu, ako aj ich posudzovanie pre účely posudkovej služby sociálneho zabezpečenia,
  • prevencia duševných porúch zabezpečením preventívnych psychohygienických programov.

Doplnkové informácie

V dennom stacionári nebudú ošetrovaní chorí, ktorí pre svoju duševnú poruchu narúšajú verejný poriadok, sú nedostatočne sociolabilní a adaptabilní k zachovaniu základného režimu, podobne nebudú ošetrovaní chorí, ktorí okrem duševnej poruchy trpia súčasne prenosnou alebo inou somatickou chorobou, ktorá znemožňuje pobyt v kolektíve.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Psychiatrický stacionár
ul. Kraskova 2636i)
979 12 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza v budove Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Lekár: PO, UT, ST a PIA – MUDr. Klára Ďurová
ŠT – MUDr. Peter Strečka

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 34 669

Personálne obsadenie

MUDr. Ďurová Klára Psychiatria – stacionár, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Strečka Peter Psychiatria – stacionár, Nemocnica Rimavská Sobota