Ambul. anestézie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 08:30 - 14:00
  • Utorok 08:30 - 14:00
  • Streda 08:30 - 14:00
  • Štvrtok 08:30 - 14:00
  • Piatok 08:30 - 14:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 461

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Anestéziologická ambulancia má potrebné materiálno technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Anestéziologická ambulancia robí predoperačné anestéziologické vyšetrenia u všetkých pacientov plánovaných na operačné výkony vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote, aj u pacientov odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc resp. na vyššie pracoviská.

Doplnkové informácie

Ordinačné hodiny – možná zmena podľa potreby nemocnice. Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod. Na predoperačné vyšetrenie v anestéziologickej ambulancii je možné sa telefonicky objednať.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Anestéziologická ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí prístavby Chirurgického pavilónu nemocnice, nad Podateľňou (E pavilón), v priestoroch bývalej ORL ambulancie.

Lekár:   MUDr. Mariana Kasáčová, resp. podľa rozpisu
Sestra:  podľa rozpisu

Telefonický kontakt:  047/ 56 12 461

Personálne obsadenie

MUDr. Azizi Sharifullah Ambul. anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota