Ambulancia klinickej onkológie

Ambulancia klinickej onkológie v Rimavskej Sobote poskytuje diagnostiku a liečenie onkologických ochorení. Zabezpečuje komplexné vyšetrenia pacientov pred, počas a po skončení chemoterapie. Úzko spolupracuje s oddelením rádiačnej a klinickej onkológie a ďalšími odbormi (chirurgiou, interným lekárstvom, gynekológiou a ďalšími internistickými a chirurgickými odbormi). Zabezpečuje tak kompletnú starostlivosť o onkologických pacientov.

 
 

Onkologická starostlivosť

 • Komplexná starostlivosť o onkologických pacientov

  Tím onkológov klinickej onkológie v Rimavskej Sobote spolupracuje s chirurgmi a rádiológmi pri diagnostike a liečbe nádorových ochorení. Poskytujú komplexnú liečbu vrátane chemoterapie a starostlivosť o onkologických pacientov.

 • Skúsený personál

  Personál klinickej onkológie má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o onkologických pacientov. Poskytuje komplexnú špecializovanú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť s aplikáciou najmodernejšej technológie a poznatkov z onkológie.

 • Osobný prístup k pacientovi

  Pracovníci oddelenia klinickej onkológie majú úzky kontakt s pacientom počas liečby i po skončení chemoterapie. Iba osobným prístupom je možné zabezpečiť správne nastavenie liečby a zabezpečiť tak primeranú starostlivosť každému onkologickému pacientovi v ambulantnej starostlivosti.

Ambulancia klinickej onkológie v Rimavskej Sobote

Ambulancia klinickej onkológie patrí pod oddelenie radiačnej a klinickej ambulancie nemocnice v Rimavskej Sobote. Okrem lôžkového oddelenia pre onkologických pacientov sem spadá aj Ambulancia radiačnej onkológie, ktorá poskytuje rádioterapeutickú liečbu s najmodernejším vybavením – lineárnym urýchľovačom.

Ambulancia poskytuje:

 • vyšetrenia nových onkologických pacientov s určením stratégie a taktiky liečby,
 • vyšetrenia pacientov pred, počas a po skončení chemoterapie,
 • dispenzárne kontroly onkologických pacientov po chemoterapii.

Na ambulancii je pacientom aplikovaná:

 • chemoterapia,
 • imunoterapia,
 • biologická liečba,
 • antiemetická liečba,
 • podporná liečba.

Pri prvej návšteve ambulancie je vhodné vziať si so sebou správu od lekára a výsledky všetkých absolvovaných vyšetrení – zobrazovacích (RTG, CT, MR, PET), výsledky histologického vyšetrenia, operačný protokol, údaje o prípadnej už absolvovanej liečbe. U zobrazovacích metód – RTG, CT, MR a PET je vhodné pred liečbou priniesť snímky na CD nosiči.

Špecialisti a lekári klinickej onkológie Rimavská Sobota

Martina Gregorčoková Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Pavlína Ďuricová Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Judita Gregor Szekeresová Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Informácie pre onkologických pacientov

Kontakt

Ordinačné hodiny:

Pondelok:        10.00 – 14.30
Utorok:             10.00 – 14.30
Streda:              10.00 – 14.30
Štvrtok:            10.00 – 14.30
Piatok:              10.00 – 14.30

Obedňajšia prestávka:  12.30 – 13.00 hod.

Telefonický kontakt: 047/56 12 456

Ambulancia klinickej onkológie je presťahovaná na prvé nadzemné podlažie internistického pavilónu (blok C).