Ambulancia detskej psychiatrie

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Streda 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5616 634

Ambulancia sa nachádza pri budove Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón) na Kraskovej ulici.

O ambulancii detskej psychiatrie v Rimavskej Sobote

Ambulancia detskej psychiatrie sa špecializuje na diagnostiku a liečbu duševných porúch v detskom a adolescentnom veku. Zaoberá sa diagnostikou porúch nálady, úzkostných stavov, porúch príjmu potravy, adaptačných porúch, ale aj porúch správania, hyperkinetických porúch, mentálnych retardácií, závislostí a porúch autistického spektra.

Liečebné možnosti/výkony

Veková hranica ambulantne vyšetrených pacientov je od 3 do 18 rokov.

Súčasťou diagnostiky je rozhovor so zákonným zástupcom dieťaťa, s dieťaťom, informácie zo zdravotnej dokumentácie, pozorovanie psychického stavu a správania.

V rámci komplexnej starostlivosti poskytujeme aj EEG biofeedback pre detských a adolescentných pacientov.

Doplnkové informácie

Na vyšetrenie je potrebné dostaviť sa s dieťaťom v dohodnutom termíne v sprievode zákonného zástupcu a priniesť so sebou

-preukaz poistenca
-kópiu rozsudku, ak bolo dieťa zverené do starostlivosti zákonného zástupcu súdom
-záver psychologického vyšetrenia, ak dieťa nejaké v poslednom roku absolvovalo
-zdravotnú dokumentáciu od obvodného detského lekára alebo výpis z nej

Lekár:   MUDr. Monika Šestáková
Sestra:  Mgr. Alena Juricová

Praktické informácie

Náš tím

MUDr. Šestáková Monika Ambulancia detskej psychiatrie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Mgr. Alena Juricová Ambulancia detskej psychiatrie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra