Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Rádiologické oddelenie (RDG)

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 14:30
  • Utorok 07:30 - 14:30
  • Streda 07:30 - 14:30
  • Štvrtok 07:30 - 14:30
  • Piatok 07:30 - 14:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 294

Primár: MUDr. Anna Rákayová: 047/ 56 12 294
Vedúci rádiologický asistent Bc. Hilda Gyöngyosiová: 047/ 56 12 290
Evidencia pacientov: 047/ 56 12 198
CT: 047/ 56 12 315
SONO: 047/ 56 12 292

Oddelenie sa nachádza v prístavbe chirurgického pavilónu v areáli nemocnice.

O oddelení

Rádiologické oddelenie Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota patrí medzi oddelenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Organizácia práce oddelenia sa prispôsobuje prevádzke ostatných lôžkových oddelení, s ktorými úzko spolupracuje. Oddelenie musí zabezpečiť, aby sa pružne a pohotovo vykonávali potrebné vyšetrenia a aby výsledky vyšetrení boli, pokiaľ možno k dispozícii ten istý deň, pri výkonoch zložitejších a náročnejších ihneď po ich ukončení.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Do rádiologického oddelenia patrí evidencia pacientov, sonografické pracovisko, počítačová tomografia (CT), skiagrafické pracoviská, mamografické pracovisko, miestnosť pre výpočtovú techniku – PACS, kde dochádza ku finálnemu spracovaniu všetkých vyšetrení a oddelenie zabezpečuje aj obsluhu pojazdných RTG prístrojov na oddeleniach a na operačných sálach. Oddelenie je vybavené dvomi skiagrafickými prístrojmi, ktoré sú digitalizované, jedným mamografickým prístrojom a novým sonografickým prístrojom značky ESAOTE a CT prístrojom TOSHIBA AQUILION 64.

Súčasťou výkonov je aj intervenčná rádiológia – PRT (periradikulárna terapia).

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na skiagrafické vyšetrenia sa pacienti neobjednávajú, sú vybavovaní bez čakania. Rovnako aj mamografické a sonografické vyšetrenia u akútnych pacientov sa vykonávajú na počkanie.

Príjem pacientov sa vykonáva denne od 7:30 hod. Pacient je povinný si doniesť sprievodný lístok s čitateľne vypísaným menom pacienta, rodným číslom, kódom odosielajúceho lekára, číslom poisťovne, číselným kódom diagnózy a tiež druhom požadovaného vyšetrenia. Bežné vyšetrenia sa prevádzajú do 14:30 hod., len vo štvrtok do 15:30 hod, súrne prípady sa vykonávajú po dohode s lekármi ihneď. Výsledky požadovaných vyšetrení sú k dispozícii v deň vyšetrenia do 14:30 hod, v akútnych prípadoch ihneď.

Po 14:30 hod. (vo ŠT po 15:30 hod.) je na oddelení zabezpečená pohotovostná služba (ÚPS), rovnako aj v dňoch pracovného pokoja.

Personálne oddelenie

MUDr. Rákayová Anna Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Rimavská Sobota primár

Yevhen Vatazhok Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Ostrihoňová Tímea Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Lakatoš František Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Peťková Jarmila Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Bc. Hilda Gyongyosiová Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Rimavská Sobota vedúci rádiologický technik