Oftalmologická ambulancia dospelí

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 10:00 - 12:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 194

O ambulancii

Oftalmologická (očná) ambulancia má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v odbore oftalmológia.

Liečebné možnosti/Výkony

Oftalmologická (očná) ambulancia poskytuje kompletnú ambulantnú špecializovanú starostlivosť pre pacientov regiónu a konziliárne služby u hospitalizovaných pacientov Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Dispenzarizuje pacientov s chronickými oftalmologickými ochoreniami, u ktorých sa perspektívne plánuje operačný výkon v rámci jednodňovej oftalmologickej chirurgie.

Doplnkové informácie

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Oftalmologická (očná) ambulancia
ul. Fábryho 2620
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí Chirurgického pavilónu nemocnice (E pavilón).

Lekár: MUDr. Hilda Konečná
Sestra: Iveta Szalaiová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 194

Personálne obsadenie

MUDr. Kepková Ingrid Oftalmologická ambulancia dospelí, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Konečná Hilda Oftalmologická ambulancia dospelí, Nemocnica Rimavská Sobota