Oftalmologická ambulancia dospelí

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 7:00 - 15:30
  • Utorok 7:00 - 15:30
  • Streda 7:00 - 15:30
  • Štvrtok 7:00 - 15:30
  • Piatok 7:00 - 15:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47/56 12 321

Ambulancia sa nachádza na adrese Fábryho 652, 979 01 Rimavská Sobota

O ambulancii

Oftalmologická (očná) ambulancia má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v odbore oftalmológia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Oftalmologická (očná) ambulancia poskytuje kompletnú ambulantnú špecializovanú starostlivosť pre pacientov regiónu a konziliárne služby u hospitalizovaných pacientov Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Dispenzarizuje pacientov s chronickými oftalmologickými ochoreniami, u ktorých sa perspektívne plánuje operačný výkon v rámci jednodňovej oftalmologickej chirurgie.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať.

Lekár: MUDr. Ingrid Kepková
Sestra: Erika Balážová

Praktické informácie

Personálne obsadenie

MUDr. Kepková Ingrid Oftalmologická ambulancia dospelí, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Erika Balážová Oftalmologická ambulancia dospelí, Nemocnica Rimavská Sobota sestra