Detská kardiologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 13:00 - 16:00
  • Utorok 11:00 - 16:00
  • Streda 11:00 - 15:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 548

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

O ambulancii

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť deťom s ochorením srdca a ciev do veku 19 rokov. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Dominantnou úlohou je starostlivosť o deti s vrodenou chybou srdca, sleduje deti po zápalových ochoreniach srdca, reumatickom postihnutí, kardiomyopatiami a pacientov s poruchami rytmu. Úzko spolupracuje s Detským kardiocentrom v Bratislave.

V poslednom období sa zameriava na diagnostiku a liečbu detí s rizikovými faktormi pre ochorenie kardiovaskulárneho systému v dospelosti – hypercholesterolémie, hypertenzie, dyslipidémie. K základným vyšetreniam patrí aj echokardiografická diagnostika. Súčasťou diagnostiky je aj 24hod. monitoring formou EKG holtra a TK holtra, ktoré nakladáme podľa objednania v ranných hodinách o 7.30 hod.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V pondelky sa v čase od 13:00 do 16:00 vykonávajú echokardiologické vyšetrenia (len objedaní pacienti).

V utorky je režim ambulancie nasledovný: V čase od 11:00 do 16:00 sa vykonáva diagnostika, liečba a konziliárne vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka.

V stredy je režim ambulancie nasledovný: V čase od 11:00 do 15:00 sa vykonáva diagnostika, liečba, echo a konziliárne vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka.

Pre objednávanie pacientov volať v pondelok, utorok a v stredu po 13:00 hodine.

Echokardiologické vyšetrenie sa vykonáva priamo v ambulancii.

Personálne obsadenie

Marcela Kosorínová Detská kardiologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota sestra