Oddelenie centrálnej sterilizácie

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 148

O oddelení

Oddelenie centrálnej sterilizácie poskytuje svoje služby všetkým pracoviskám nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie centrálnej sterilizácie je rozdelené na nasledujúce úseky:

  • úsek predsterilizačnej prípravy a prípravy obväzového materiálu,
  • úsek balenia a setovania materiálu, kde sa nachádza aj úsek sterilizácie, aseptická časť,
  • úsek manipulácie so sterilnými zdravotníckymi pomôckami,
  • úsek výdaja sterilných zdravotníckych pomôcok.

Príjem kontaminovaného zdravotníckeho materiálu sa uskutočňuje od 7:30 do 9:00 hod., výdaj sterilného materiálu sa vykonáva v čase od 13:30 do 15:30 hod. Obedňajšia prestávka je v dobe od 12:00 do 12:30 hod.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Oddelenie centrálnej sterilizácie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie centrálnej sterilizácie sa nachádza v suteréne Chirurgického pavilónu -vchod vzadu, (E pavilón).

Telefonický kontakt

Vedúca sestra Alica Balážová 047/ 56 12 148

Personálne obsadenie

Balážová Alica Oddelenie centrálnej sterilizácie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra