Neurologická ambulancia všeobecná

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5616 651

O ambulancii

Neurologická príjmová a ÚPS ambulancia a dve neurologické odborné ambulancie sú umiestnené v čiastočne oddelenom úseku v rámci priestorov neurologického oddelenia. Neurologické ambulancie majú potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Na príjmovej neurologickej ambulancii sa zabezpečuje príjem objednaných pacientov na hospitalizáciu na neurologické oddelenie. Na ambulancii sa realizuje aj podávanie  ambulantnej parenterálnej liečby podľa indikujúceho neurológa, resp. podľa požiadavky neurologických resp. iných  ambulancií počas  pracovných dní a  ambulantných hodín.

Neurologická príjmová ambulancia zabezpečuje akútne riešenie privezených pacientov RZP (rýchla zdravotná pomoc), RLP (rýchla lekárska pomoc) a od praktických lekárov, resp. pacienti odmietnutí súkromnými neurológmi v určených priestoroch  a aktuálne určeným spôsobom podľa rozhodnutia ambulujúceho lekára v pracovných dňoch  od 07,30 – (funguje na privolanie lekára ), čo vybavuje  ambulantná(é)  sestra(y)  zabezpečujúca(e) písomnú agendu, odbery aj ošetrujúce postupy nariadené ošetrujúcim lekárom , v nutnej spolupráci s neurologickým oddelením a oddeleniami nemocnice. Spolupráca je nevyhnutná, pretože naše neurologické pracovisko je mimo areálu nemocnice a na prevoz pacientov ( aj v rámci základnej diagnostiky – CT vyšetrenie, RTG vyšetrenie, iné konziliárne vyšetrenia ) je nutné zabezpečiť prevoz pacientov sanitkou.

Odborné neurologické ambulancie
V ambulantnom režime sa poskytujú  neurofyziologické vyšetrenia nevyhnutné k diagnostike neurologických ochorení : EEG (elektroencefalografia), EMG (elektromyografia), DUSG EMC (duplexná sonografia extrakraniálnych mozgových ciev)  pre ambulantných aj pre hospitalizovaných  pacientov, prípadne iné ďalšie súvisiace činnosti (konziliárne služby pre ostatné oddelenia nemocnice).

Ambulantné hodiny

Vyšetrenia ÚPS
Pondelok 7:30 – 16:00 16:00 – 7:30
Utorok 7:30 – 16:00 16:00 – 7:30
Streda 7:30 – 16:00 16:00 – 7:30
Štvrtok 7:30 – 16:00 16:00 – 7:30
Piatok 7:30 – 16:00 16:00 – 7:30
Sobota 7:30 – 7:30
Nedeľa 7:30 – 7:30

Doplnkové informácie

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod. V neurologickej príjmovej a ÚPS ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Neurologické oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Lekár: podľa rozpisu
(UT, PIA – MUDr. Herényiová Judita, primár,
Po, ST, ŠT – MUDr. Koniar Pavel)
Sestra:
Mária Tajbošová
Nora Šašváriová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 16 651

Neurologická odborná ambulancia I.

Pondelok 13:00 – 16:00
Utorok 13:00 – 16:00
Streda 13:00 – 16:00
Štvrtok 13:00 – 16:00
Piatok 13:00 – 16:00

Doplnkové informácie

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod. V neurologickej odbornej ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Neurologické oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Lekár:  podľa rozpisu
MUDr. Konszká Zuzana, MUDr. Slicho Andrej
Sestra:
Mária Tajbošová
Nora Šašváriová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 16 651

Neurologická odborná ambulancia II.

Pondelok 13:00 – 16:00
Utorok 13:00 – 16:00
Streda 13:00 – 16:00
Štvrtok 13:00 – 16:00
Piatok 13:00 – 16:00

Doplnkové informácie

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Neurologické oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Lekár:  MUDr. Pavol Kalo
Sestra: Mária Tajbošová
Nora Šašváriová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 16 651

 

Personálne obsadenie

MUDr. Fidmik Ján Neurologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Konszká Zuzana Neurologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Kalo Pavol Neurologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Bachňák Martin Neurologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Slicho Andrej Neurologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Zacharová Erika Neurologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Koniar Pavel Neurologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota