Gynekologická ambulancia všeobecná

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Utorok 08:00 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Streda 08:00 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Štvrtok 08:00 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Piatok 08:00 - 12:00
   12:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 569

lekár: 047/ 56 12 569
sestra: 047/ 56 12 568
SONO: 047/ 56 12 570

Ambulancia sa nachádza na -1 podlaží A pavilónu.

O ambulancii

Gynekologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť o ženy v oblasti gynekológie a pôrodníctva.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V oblasti pôrodníctva ide o starostlivosť o tehotné ženy s fyziologickým priebehom tehotenstva a vyhľadávanie rizikových a patologických tehotenstiev.

V oblasti gynekológie ide o vyhľadávanie gynekologických ochorení, vykonávanie prevencie a depistážnych prehliadok za účelom vyhľadávania rakovinových ochorení, o vyšetrovanie a liečbu neplodných manželstiev, nastavovanie pacientiek na všetky druhy antikoncepcií.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Pri vyšetrení v ambulancii prosíme predložiť občiansky preukaz a kartu poistenca.

V ambulancii sa počas ordinačných hodín vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientiek.

Lekár: podľa rozpisu
MUDr. Tompošová Zuzana
MUDr. Tybor Miloš
MUDr. Nagy Augustín
MUDr. Balco Ondrej, primár

Sestra:
Bc. Veronika Adamová
Mgr. Lucia Koreňová

Personálne obsadenie

MUDr. Balco Ondrej Gynekologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Tompošová Zuzana Gynekologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár