Oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Rimavská Sobota

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:30 - 16:30
  • Utorok 14:30 - 16:30
  • Streda 14:30 - 16:30
  • Štvrtok 14:30 - 16:30
  • Piatok 14:30 - 16:30
  • Sobota 14:30 - 16:30
  • Nedeľa 14:30 - 16:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 354

Primár MUDr. Egon Lenner: 047/ 56 12 354
Vedúca sestra Gabriela Oláhová: 047/ 56 12 356
Oddelenie muži: 047/ 56 12 403
Oddelenie ženy: 047/ 56 12 317

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy Chirurgického pavilónu nemocnice (E pavilón).

O oddelení

Oddelenie liečby dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v spádovej oblasti Rimavská Sobota, Tornaľa, Lučenec.

Oddelenie dlhodobo chorých má 30 lôžok, a je rozdelené na časť pre mužov a časť pre ženy. Na oddelenie dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, alebo na základe poukazu od praktického alebo odborného lekára po schválení zdravotnou poisťovňou.

Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta a vnútornými normami oddelenia, v priemere trvá 21 dní. Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe.

Liečebné možnosti/výkony

Oddelenie poskytuje odbornú liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje náročnú diagnostiku a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou. Liečba pacientov na oddelení dlhodobo chorých zahŕňa komplexnú diagnostiku, liečbu, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitačnú starostlivosť.

Najčastejšími diagnózami prijímaných pacientov sú cievne príhody s pridruženými komplikáciami, malígne ochorenia, chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poúrazové a postoperačné stavy, následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, …).

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Náš tím

MUDr. Lenner Egon Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rimavská Sobota Internista primár

Gabriela Oláhová Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Rimavská Sobota manažérka dennej zmeny

Na stiahnutie