Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 15:30
  • Utorok 07:00 - 15:30
  • Streda 07:00 - 15:30
  • Štvrtok 07:00 - 15:30
  • Piatok 07:00 - 15:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 383

Evidencia pacientov: 047/5612 383 (prízemie chirurgického pavilónu)
Primár: 047/5612 383
Vedúci fyzioterapeut: 047/5612 381
Detská rehabilitácia: 047/56 12 363 (prízemie chirurgického pavilónu)

Objednať sa môžete v pondelok, utorok, stredu a štvrtok v čase od 13.00 - 15.00 hod. na tel. čísle 047/5612 383

Ambulancia je umiestnená na prízemí chirurgického pavilónu vpravo.

O ambulancii

Ambulancia sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, pracovnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému a kardiorehabilitáciu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných metodík a fyzikálnej terapie pri funkčných vertebrogénnych poruchách, vybraných neurologických ochoreniach, chrbtice, svalov, postihnutí kĺbov končatín. Zaoberá sa edukáciou u pacientov v rámci sekundárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení a stanovením krátkodobých plánov pohybového režimu.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V odbornej ambulancii je okrem iného realizovaný predpis kompenzačných rehabilitačných pomôcok skupiny L pre pacientov z Rimavskej Soboty i zo spádovej oblasti – z Hnúšte a Tornale. Bezbariérový prístup pre pacientov je zabezpečený schodolezom, ktorý je k dispozícii na FRO.

Denný režim ambulancie je nasledovný:

V čase od 7:00 do 12:00 hod. prebieha diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. Od 12:00 do 12:30 hod. je obedňajšia prestávka. Od 12:30 do 15:30 hod. prebiehajú konziliárne vyšetrenia poukázaných pacientov z oddelení nemocnice a je vykonávaná administratíva.

Praktické informácie

Personálne obsadenie

MUDr. Martina Tomášiková Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Miri Dana Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár