Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 08:00 - 15:00
  • Streda 08:00 - 15:00
  • Štvrtok 08:00 - 15:00
  • Piatok 08:00 - 15:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 385

O ambulancii

Ambulancia sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, pracovnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému a kardiorehabilitáciu.

Liečebné možnosti/Výkony

Poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných metodík a fyzikálnej terapie pri funkčných vertebrogénnych poruchách, vybraných neurologických ochoreniach, chrbtice, svalov, postihnutí kĺbov končatín. Zaoberá sa edukáciou u pacientov v rámci sekundárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení a stanovením krátkodobých plánov pohybového režimu.

Doplnkové informácie

V odbornej ambulancii je okrem iného realizovaný predpis kompenzačných rehabilitačných pomôcok skupiny L pre pacientov z Rimavskej Soboty i zo spádovej oblasti – z Hnúšte a Tornale. Bezbariérový prístup pre pacientov je zabezpečený schodolezom, ktorý je k dispozícii na FRO.

Denný režim ambulancie je nasledovný:
V čase od 8:00 do 12:30hod. prebieha diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. Od 12:30 do 13:00hod. je obedňajšia prestávka. Od 13:00 do 15:00hod. prebiehajú konziliárne vyšetrenia poukázaných pacientov z oddelení nemocnice a je vykonávaná administratíva.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Fyziatricko – rehabilitačná ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia je umiestnené v suteréne chirurgického pavilónu.

Lekár:   MUDr.  Dana Miri, primár

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 385

Personálne obsadenie

MUDr. Miri Dana Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota