Oddelenie vnútorného lekárstva

Nemocnica Rimavská Sobota

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:30 - 16:00
  • Streda 14:30 - 16:00
  • Sobota 14:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 364

Primár: 047/ 56 12 364
Jednotka intenzívnej starostlivosti: 047/ 56 12 174
Interné oddelenie: 047/56 12 313 (ženy), 047/56 12 176 (muži)
URGENT : 047/56 12 366

Náš tím špecialistov

  • MUDr. Ján Zachar - primár

    Internista / Gastroenterológ / Hepatológ

    Viac...
  • Mgr. Mariana Sihelská - vedúca sestra

O oddelení

Oddelenie poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Skladá sa z lôžkovej časti a odborných ambulancií. Súčasťou oddelenia je JIS. Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie) má 55 lôžok, z čoho sú 4 lôžka na JIS. Lôžkové oddelenie má mužskú a ženskú časť. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom nepretržite, pracuje v trojzmennej prevádzke.

Disponuje štandardným prístrojovým vybavením, pričom špičková monitorovacia a zabezpečovacia technika je sústredená na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Oddelenie tiež zabezpečuje konziliárne interné vyšetrenia na ostatných lôžkových oddeleniach nemocnice. V rámci oddelenia pracujú nasledujúce ambulancie – interná príjmová a konziliárna ambulancia, gastroenterologická ambulancia, kardiologická ambulancia, diabetologická ambulancia, endokrinologická ambulancia, ambulancia pre tuberkulózu a pľúcne choroby.

Liečebné možnosti/výkony

Oddelenie má charakter akútneho oddelenia a jeho doménou sú choroby vnútorných orgánov, ktoré vyhľadáva, diagnostikuje a lieči. Pri diagnostike a liečbe pacientov využíva moderné diagnostické a liečebné postupy. Poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť na expektačných posteliach ambulancie UP a na JIS, neodkladnú a plánovanú zdravotnú starostlivosť na lôžkach oddelenia.

Špeciálnou zložkou oddelenia je Centrum ambulantnej kardiológie, ktoré vykonáva diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení. V rámci urgentnej zdravotnej starostlivosti  úzko spolupracuje s oddelením OAIM, u akútnych koronárnych príhodách so SÚSCH B. Bystrica, FNsP F.D. Roosevelta B. Bystrica, VUSCH Košice, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, aj ďalšími klinikami a špecializovanými odbornými ústavmi v rámci kraja, resp. SR a podľa potreby s ďalšími klinickými a paraklinickými pracoviskami nemocnice.

Ďalšou zložkou oddelenia je Stredisko pre domácu parenterálnu výživu, ktoré zaraďuje pacientov do programu DPV, zabezpečuje tréning v obsluhe a rieši komplikácie liečby.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, …).

Na internom oddelení ako aj v celom areáli nemocnice je zakázané fajčiť.

V rámci predchádzania nežiadúcim udalostiam Vás prosíme o predvídavosť a väčšiu obozretnosť.

Nenoste so sebou na plánovanú hospitalizáciu šperky a veľké obnosy peňazí, v prípade potreby si ich môžete uschovať u vedúcej sestry oddelenia.

Oddelenie (ženy, muži + JIS) sa nachádza na prízemí Interného pavilónu. COVID samostatné pracovisko sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží internistického pavilónu (blok – C). Interná ambulancia sa nachádza na prízemí Interného pavilónu, vľavo. Gastroenterologická ambulancia je umiestnená v chirurgickom pavilóne nemocnice na prízemí. Ambulancia kardiologická sa nachádza na Fábryho ulici, oproti vchodu do areálu nemocnice, oproti lekárni Dr. Max. Diabetologická ambulancia sa nachádza mimo areálu nemocnice, na ul. P. Hostinského 1036/4.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Zachar Ján Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota Internista / Gastroenterológ / Hepatológ primár

MUDr. Simona Žilková Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Juraj Dlugoš Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Réka Pál Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Erik Györfi Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Zuzana Gliviaková Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Bronislava Cabanová Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Mgr. Jozef Deli Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Michaela Bartakovičová Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Martin Slezák Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Peter Cifruš Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Mohammad Sayed Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Remeňová Anita Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Popálená Júlia Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Stankovič Ján Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Mgr. Sihelská Mariana Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra