Detská nefrologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Štvrtok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

O ambulancii

Ambulancia poskytuje liečebno preventívnu starostlivosť deťom s ochoreniami obličiek a močových ciest vo veku od 0 do 19 rokov.  Zmeny vzniknuté v detskom veku bez včasného a cieleného liečenia zvyšujú riziko chronického zlyhania obličiek v dospelosti a následne nutnosti dialyzačnej liečby so všetkými jej následkami. Ambulancia má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Sledujeme deti s nasledujúcimi diagnózami – vrodené anomálie obličiek a močových ciest, zápalové ochorenia obličiek a močových ciest, autoimunitné ochorenia obličiek, abnormálne nálezy v moči ako hematúrie a proteinúrie.

V rámci prevencie chronického postihnutia obličiek v klinicky nemom štádiu sledujeme deti s diabetes mellitus a hypertenziou, deti po prekonanom akútnom zlyhaní obličiek, nádorové ochorenia obličiek a stavy po chemoterapii pre iné onkologické ochorenia.

Poskytujeme kompletnú starostlivosť deťom s pomočovaním – naša ambulancia je zaradená do siete enuretických ambulancií pôsobiacich na Slovensku.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ordinačné hodiny sú každý utorok, v nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov.

Lekár: MUDr. Jana Muránska
Sestra: Viktória Jefimová

 

Personálne obsadenie

MUDr. Muránska Jana Detská nefrologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Jefimová Viktória Detská nefrologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota sestra