Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 383

Evidencia pacientov: 047/56 12 383
Primár: 047/56 12 385
Vedúci fyzioterapeut: 047/56 12 381
Detská rehabilitácia: 047/56 12 363 (prízemie chirurgického pavilónu)

Oddelenie je umiestnené v suteréne chirurgického pavilónu.

Objednať sa môžete v pondelok - štvrtok v čase od 13.00 - 15.00 hod. na tel. čísle 047/56 12 383

O oddelení

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje len ambulantné služby. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami alebo prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia odporúča pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Súčasťou odporučenia má byť ukončený alebo priebežný diagnostický vzorec, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i rámcový predpis liečebného rehabilitačného postupu. Pacienti ostávajú v starostlivosti svojho ošetrujúceho lekára.

U hospitalizovanýchpacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu rehabilitačných úkonov určuje príslušný ošetrujúci lekár na žiadanke o poskytovaní liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej terapie alebo lekár FRO ako konziliár. Pacienti schopní chôdze dochádzajú na procedúry na FRO.

Na FRO poskytujeme ambulantné služby počas pracovných dní v týždni v pracovnom čase od 7:00 – 15:30 hod.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Lôžkovým pacientom poskytujeme prevažne individuálnu liečebnú telesnú výchovu.

U ambulantných pacientov je v rámci rehabilitácie podávaná elektroliečba (DDP, IP, MT, UZ, KVD, ionoforéza), svetloliečba (Solux, Biolampa, Laser), masáže (klasická, reflexná, prístrojová), teploliečba (kenny naparovanie, parafín), vodoliečba (vírivky) a liečebná telesná výchova – individuálna i skupinová. Ide prevažne o ochorenia pohybového aparátu dospelých i detí.

Na neurologickom oddelení sú pre rehabilitáciu vyčlenené dve miestnosti, so základným prístrojovým vybavením, liečbu zaisťuje jedna fyzioterapeutka a jeden masér.

Detskej rehabilitácii sa venuje špeciálne vyškolená fyzioterapeutka, ktorá má svoje pracovné priestory na prízemí v chirurgickom pavilóne, a zastrešuje ako ambulantných detských pacientov, tak aj ležiacich, novorodencov a nedonosencov.

Praktické informácie

Personálne oddelenie

MUDr. Miri Dana Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Mgr. Balážová Andrea Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúci fyzioterapeut