Psychiatrická ambulancia všeobecná II

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 13:00
  • Štvrtok 07:30 - 13:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 389

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy bývalého nedonoseneckého oddelenia nemocnice (ul. Šrobárova 2).

O ambulancii

Ambulancia vykonáva odbornú starostlivosť pre dospelých pacientov v okrese Rimavská Sobota a tvorí ambulantnú zložku psychiatrického oddelenia. Psychiatrická ambulancia II. je umiestnená v priestoroch bývalého nedonoseneckého oddelenia na ul. V. Šrobára 2, v areáli Všeobecnej nemocnice (nie je umiestnená v budove Neuropsychiatrického pavilónu na Kraskovej ulici č. 2636). Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Psychiatrická ambulancia II. je určená pre pacientov, u ktorých postačuje na stabilizáciu a kontrolu ich stavu návšteva odbornej ambulancie v rôznych časových intervaloch podľa individuálneho stavu pacienta. Osobitnou formou ambulantnej starostlivosti je dispenzárna starostlivosť – pacienti zaradení podľa špecifickosti ich poruchy.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod.

PERSONÁL

Lekár: MUDr. Mária Procházková
Sestra: Erika Kederová

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Ďurová Klára Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Korcsog Peter Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Strečka Peter Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Andreeva Eva Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota lekár