Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Psychiatrická ambulancia všeobecná II

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 12:30
   13:00 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 12:30
   13:00 - 16:00
 • Streda 07:30 - 12:30
   13:00 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 12:30
   13:00 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 12:30
   13:00 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421(0) 56 166 48

Psychiatrická ambulancia II. je umiestnená v priestoroch Neuropsychiatrického pavilónu na Kraskovej ulici č. 2636, Rimavská Sobota

O ambulancii

Ambulancia vykonáva odbornú starostlivosť pre dospelých pacientov v okrese Rimavská Sobota a tvorí ambulantnú zložku psychiatrického oddelenia. Psychiatrická ambulancia II. je umiestnená v priestoroch Neuropsychiatrického pavilónu na Kraskovej ulici č. 2636, Rimavská Sobota. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Psychiatrická ambulancia II. je určená pre pacientov, u ktorých postačuje na stabilizáciu a kontrolu ich stavu návšteva odbornej ambulancie v rôznych časových intervaloch podľa individuálneho stavu pacienta. Osobitnou formou ambulantnej starostlivosti je dispenzárna starostlivosť – pacienti zaradení podľa špecifickosti ich poruchy.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod.

PERSONÁL

Lekár: MUDr. Peter Korcsog
Sestra: Bc. Anna Pekarčíková, Mgr. Zuzana Hašková

Na stiahnutie

Personálne obsadenie

MUDr. Korcsog Peter Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Mgr. Zuzana Hašková Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Bc. Anna Pekarčíková Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota sestra