Ambulancia pre rizikových novorodencov

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

O ambulancii

V ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom (t. j. v ambulancii pre rizikových novorodencov) sledujeme našich najmenších pacientov po prepustení  do domácej starostlivosti.

Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti o rizikových pacientov ambulancia úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Cieľom práce je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu, minimalizácia a eliminácia dlhodobej poruchy rastu a vývinu. Toto sledovanie v ambulancii dáva predpoklady na získanie spätných informácií, ktoré vplývajú na ďalšie diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov, čím sa zvyšuje šanca na znižovanie mortality a dlhodobej morbidity ďalšej generácie.

Doplnkové informácie

Ambulancia pre rizikových novorodencov pracuje v pondelky, v nasledovnom režime : Od 7:30 do 12:30 je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a u objednaných pacientov.  V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka.  V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané objednané vyšetrenia a administratíva.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Ambulancia rizikových novorodencov
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí A pavilónu.

Lekár:   MUDr. Hana Sedláčková
Sestra:  Mgr. Erika Talánová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 547

 

Personálne obsadenie

MUDr. Sedláčková Hana Ambulancia pre rizikových novorodencov, Nemocnica Rimavská Sobota