Ambulancia pre rizikových novorodencov

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Utorok 7:00 - 15:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

Ambulancia sa nachádza na prízemí A pavilónu.

O ambulancii

V ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom (t. j. v ambulancii pre rizikových novorodencov) sledujeme našich najmenších pacientov po prepustení  do domácej starostlivosti. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti o rizikových pacientov ambulancia úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Cieľom práce je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu, minimalizácia a eliminácia dlhodobej poruchy rastu a vývinu. Toto sledovanie v ambulancii dáva predpoklady na získanie spätných informácií, ktoré vplývajú na ďalšie diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov, čím sa zvyšuje šanca na znižovanie mortality a dlhodobej morbidity ďalšej generácie.

Personálne obsadenie

MUDr. Sedláčková Hana Ambulancia pre rizikových novorodencov, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Viktória Jefimová Ambulancia pre rizikových novorodencov, Nemocnica Rimavská Sobota sestra