Ambulancia pre rizikových novorodencov

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Utorok 8:30 - 11:30
  • Štvrtok 10:00 - 12:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

Ambulancia sa nachádza na prízemí A pavilónu.

O ambulancii

V ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom (t. j. v ambulancii pre rizikových novorodencov) sledujeme našich najmenších pacientov po prepustení  do domácej starostlivosti. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti o rizikových pacientov ambulancia úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Cieľom práce je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu, minimalizácia a eliminácia dlhodobej poruchy rastu a vývinu. Toto sledovanie v ambulancii dáva predpoklady na získanie spätných informácií, ktoré vplývajú na ďalšie diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov, čím sa zvyšuje šanca na znižovanie mortality a dlhodobej morbidity ďalšej generácie.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia pre rizikových novorodencov pracuje v pondelky, v nasledovnom režime : Od 7:30 do 12:30 je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a u objednaných pacientov.  V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka.  V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané objednané vyšetrenia a administratíva.

Lekár:   MUDr. Hana Sedláčková
Sestra:  Viktória Jefimová

Personálne obsadenie

MUDr. Sedláčková Hana Ambulancia pre rizikových novorodencov, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Viktória Jefimová Ambulancia pre rizikových novorodencov, Nemocnica Rimavská Sobota sestra