Neurologické oddelenie

Nemocnica Rimavská Sobota

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 13:00 - 15:00
  • Nedeľa 13:00 - 15:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5616 675

O oddelení

Neurologické oddelenie sa z hľadiska prevádzky sa člení na časť lôžkovú a časť ambulantnú. Lôžková časť má 35 lôžok a zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu neurologických ochorení (okrem neuroinfekcií a úrazov nervového systému) pre pacientov spádovej oblasti. Oddelenie je rozdelené na časť ženskú a mužskú.

Ženská časť má 6 pacientskych izieb (16 lôžok), mužská časť má 7 izieb (19 lôžok). K lôžkovej časti patrí aj neurorehabilitačné pracovisko –  miestnosť určená pre zabezpečenie rehabilitačnej liečby pacientov, čo je zabezpečené  rehabilitačným pracovníkom resp. pracovníkmi v spolupráci s Fyziatricko-rehabilitačným oddelením nemocnice.

Neurorehabilitačná miestnosť je vybavená rehabilitačnými prístrojmi so všetkými modalitami elektroliečby, ultrazvuku a laseru, elektrickým trakčným stolom, parafínom, lineárnou aj cirkulárnou magnetoterapiou a ostatnými mechanickými doplňujúcimi zariadeniami.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie lieči pacientov s náhlymi cievnymi príhodami mozgu a miechy, primárnymi alebo metastatickými nádorovými ochoreniami mozgu a miechy, epilepsie a epileptózy, bolesti hlavy a chrbtice, degeneratívne a metabolické choroby mozgu a miechy, choroby svalov a periférnych nervov, neuralgické bolesti primárne a pridružené k iným ochoreniam, sclerosis multiplex, prionózy, poúrazové syndrómy centrálneho a periférneho nervového systému, ochorenia nervovosvalového prevodu. Spolupracuje pri diagnostickom postupe zápalových ochorení nervového systému.

Zabezpečuje akútnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom v ohrození života, pripútaným na lôžko v dôsledku ochrnutia alebo kvôli imobilizujúcim bolestiam, pacientom s kvantitatívnou alebo kvalitatívnou poruchou vedomia.

Súčasťou komplexnej liečby sú rehablitačné procedúry poskytované fyzioterapeutkami (elektroliečba, elektrostimulácia, magnetoterapia, klasické masáže, masáže v elektrickom kresle, trakčné stoly, individuálna rehabilitácia paretických porúch a výpadov rečových funkcií).

Dôležitou súčasťou práce je rýchla a presná diagnostika ochorení a následná liečba aj v zmysle odoslania pacienta na vyššie pracoviská prevažne neurochirurgického profilu.

Priamo na oddelení sa vykonávajú EEG a EMG vyšetrenia pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, …).

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Neurologické oddelenie
ul. Kraskova 2636
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Telefonický kontakt

Objednanie pacientov na vyšetrenie: 047 / 56 166 51

Primár MUDr. Erika Zacharová: 047 / 56 166 75

Vedúca sestra Mgr. Slávka Husárová: 047 / 56 166 31

Oddelenie ženy:  047 / 56 166 72, 047 / 56 166 79

Oddelenie muži: 047 / 56 166 39, 047 / 56 166 66

Prečítajte si: Ako rýchlo identifikovať cievnu mozgovú príhodu

Personálne obsadenie

MUDr. Zacharová Erika Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota primár

MUDr. Slicho Andrej Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota zástupca primára

MUDr. Bachňák Martin Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Herényiová Judita Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Kalo Pavol Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Koniar Pavel Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Konszká Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Mgr. Slávka Husárová Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra