Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Utorok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Streda 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Štvrtok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Piatok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 366

Ambulancia sa nachádza na prízemí samostatnej budovy v areáli nemocnice (Šrobárova 2625), v ktorej je umiestnený Lineárny urýchľovač.

O ambulancii

Všeobecná interná ambulancia poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Poskytuje i urgentnú zdravotnú starostlivosť na expektačných posteliach ambulancie.Vykonáva zdravotnú starostlivosť, ktorá zabezpečuje neodkladnú stabilizáciu pacienta. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Príjmová a konziliárna ambulancia je zriadená pri internom oddelení nemocnice. Okrem prijímania pacientov sa tu vykonávajú kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z hospitalizácie, konziliárne a predoperačné vyšetrenia a diagnostiku a terapiu akútnych aj chronických ochorení.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime:

7:30 – 12:00 diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov na hospitalizáciu
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
13:00 – 16:00 priebežné vyšetrenia poukázaných pacientov
Po 16.00 hod. ÚPS zabezpečená službukonajúcim lekárom a sestrou

V internej ÚPS ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

 

PERSONÁL

Lekár:   MUDr. Anita Remeňová
a ďalší podľa rozpisu
Sestra:  MVDr. Erika Tormová
a ďalšie podľa rozpisu

 

Personálne obsadenie

MUDr. Remeňová Anita Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Zachar Ján Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár