Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Utorok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Streda 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Štvrtok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Piatok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 366

O ambulancii

Všeobecná interná ambulancia poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Poskytuje i urgentnú zdravotnú starostlivosť na expektačných posteliach ambulancie.

Vykonáva zdravotnú starostlivosť, ktorá zabezpečuje neodkladnú stabilizáciu pacienta. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Príjmová a konziliárna ambulancia je zriadená pri internom oddelení nemocnice. Okrem prijímania pacientov sa tu vykonávajú kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z hospitalizácie, konziliárne a predoperačné vyšetrenia a diagnostiku a terapiu akútnych aj chronických ochorení.

Doplnkové informácie

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime:

Od 7:30 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov na hospitalizáciu. V dobe od 12:00 do 12:30 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané priebežné vyšetrenia poukázaných pacientov. Po 16.00 hod. je chod ambulancie zabezpečený v rámci ÚPS – službukonajúcim lekárom a sestrou.

V internej ÚPS ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná príjmová interná a ÚPS ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí samostatnej budovy v areáli nemocnice (Šrobárova 2625), v ktorej je umiestnený Lineárny urýchľovač.

Lekár:   MUDr. Anita Remeňová
MUDr. Nándor Nagy
a ďalší podľa rozpisu
Sestra:  MVDr. Erika Tormová
a ďalšie podľa rozpisu

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 366

 

Personálne obsadenie

MUDr. Nagy Nándor Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Remeňová Anita Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Zachar Ján Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota