Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Utorok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Streda 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Štvrtok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30
 • Piatok 07:30 - 16:00
   ÚPS 16:00 - 07:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 366

Ambulancia sa nachádza na prízemí samostatnej budovy v areáli nemocnice (Šrobárova 2625), v ktorej je umiestnený Lineárny urýchľovač.

O ambulancii

Všeobecná interná ambulancia poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Poskytuje i urgentnú zdravotnú starostlivosť na expektačných posteliach ambulancie.Vykonáva zdravotnú starostlivosť, ktorá zabezpečuje neodkladnú stabilizáciu pacienta. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Príjmová a konziliárna ambulancia je zriadená pri internom oddelení nemocnice. Okrem prijímania pacientov sa tu vykonávajú kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z hospitalizácie, konziliárne a predoperačné vyšetrenia a diagnostiku a terapiu akútnych aj chronických ochorení.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime:

7:30 – 12:00 diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov na hospitalizáciu
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka
13:00 – 16:00 priebežné vyšetrenia poukázaných pacientov
Po 16.00 hod. ÚPS zabezpečená službukonajúcim lekárom a sestrou

V internej ÚPS ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

 

PERSONÁL

Lekár:   MUDr. Anita Remeňová
MUDr. Nándor Nagy
a ďalší podľa rozpisu
Sestra:  MVDr. Erika Tormová
a ďalšie podľa rozpisu

 

Personálne oddelenie

MUDr. Nagy Nándor Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Remeňová Anita Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Zachar Ján Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár