Kapitačná gynekologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 10:00 - 12:00
  • Utorok 10:00 - 12:00
  • Streda 08:00 - 12:00
  • Piatok 10:00 - 12:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 568

SONO: 047 / 56 12 570

O ambulancii

Gynekologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť o ženy v oblasti gynekológie a pôrodníctva.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V oblasti pôrodníctva ide o starostlivosť o tehotné ženy s fyziologickým priebehom tehotenstva a vyhľadávanie rizikových a patologických tehotenstiev.

V oblasti gynekológie ide o vyhľadávanie gynekologických ochorení, vykonávanie prevencie a depistážnych prehliadok za účelom vyhľadávania rakovinových ochorení, o vyšetrovanie a liečbu neplodných manželstiev, nastavovanie pacientiek na všetky druhy antikoncepcií.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V čase ordinačných hodín sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientiek.

Lekár:  MUDr. Zuzana Tompošová,
MUDr. Ondrej Balco, primár
Sestra: Bc. Veronika Adamová

Personálne obsadenie

MUDr. Balco Ondrej Gynekologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Tompošová Zuzana Gynekologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Bc. Adamová Veronika Kapitačná gynekologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota sestra