OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Rimavská Sobota

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Poiatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 316

Primár: 047 / 56 12 149
Vedúca sestra: 047 / 56 12 328

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí chirurgického pavilónu nemocnice, vchod na oddelenie zo zadnej strany pavilónu (E pavilón).

O oddelení

OAIM sa svojou činnosťou zaraďuje k interdisciplinárnym odborom a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť. Kvalifikovaný tím lekárov a sestier zabezpečuje bezbolestné vykonávanie operačných, ale aj neoperačných liečebných výkonov v súlade s najnovšími anestéziologickými postupmi. Oddelenie sa skladá z lôžkovej časti, ambulantnej časti a pracovísk anestéziológie – operačných sál pre jednotlivé operačné odbory. Anestéziologická ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Lôžkové oddelenie má štyri resuscitačné lôžka s príslušným prístrojovým vybavením. Resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť poskytuje všetkým pacientom, u ktorých dochádza k zlyhávaniu životne dôležitých orgánových systémov a ich funkcií. Prijíma pacientov, u ktorých už k zlyhaniu životných funkcií došlo. Na oddelenie sú prijímaní pacienti po dovezení z rýchlej záchrannej služby, z urgentného príjmu a z ostatných oddelení nemocnice, prípadne z ambulancií.

Na OAIM sa pacientovi poskytuje komplexná intenzívna starostlivosť, stav pacienta je nepretržite sledovaný. Oddelenie je vybavené kompletným monitorovacím systémom, modernými ventilátormi, anestéziologickými prístrojmi na podávanie modernej anestézie.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Vstup na oddelenie je povolený 1 – 2 osobám v ochranných prezuvkách a plášti, s prihliadnutím na zdravotný stav pacienta. Vstup na OAIM mimo návštevných hodín je možný výnimočne, iba s povolením lekára. Deťom sú návštevy na oddelení zakázané.

Náš tím

 • MUDr. Azizi Sharifullah

  primár

  Viac...
 • Bc. Iveta Borosovicsová

  vedúca sestra

  Viac...

MUDr. Azizi Sharifullah OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota primár

MUDr. Lang Vladimíra OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Ďurovičová Patrícia OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Bodor István OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Vrábeľ Ján OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Karbovskyi Oleg OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Sýkora Tomáš OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Mauerová Denisa OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Bc. Iveta Borosovicsová OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota vedúca sestra