NEMOCNICA

Trebišov

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Zariadenie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti so špecializáciami v odbore vnútorné lekárstvo, psychiatria, klinická onkológia, oftalmológia, pediatria, neonatológia, gynekológia a pôrodníctvo, otorinolaryngológia a ďalšie. V súčasnosti prichádza v nemocnici k výraznému zlepšeniu diagnostických a liečebných možností a rozvoju mikrochirurgických techník.

VAŠE 2 % POMÔŽU VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. Podporte aj tento rok vašu nemocnicu alebo polikliniku. Viac info

Dôležité oznamy

Dovolenka

Diabetologická ambulancia – 30. apríla 2021


S účinnosťou od 24. 2. 2021 je telefónne číslo na chirurgický klaster 056/666 0 676 a je presťahované na 4. poschodie nemocnice.

Na telefónom čísle 056/666 0 471 je momentálne COVID oddelenie.


Nemocnica Svet zdravia Trebišov realizuje vyšetrenie Antigénovými testami na ochorenie COVID 19 už len na základe online objednania sa na vyšetrenie.

Pre záujemcov je k dispozícii internetová stránka Koronavírus | Požiadať o vyšetrenie (gov.sk), kde si môžu vybrať deň absolvovania antigénového testu, podľa voľnej kapacity.

Antigénové mobilné odberové miesto je k dispozícii v pracovných dňoch a v sobotu od 08:00 do 16:00 hod. Posledný odber je realizovaný o 15:45 hod. Aktuálne je na internetovej stránke možnosť výberu z dvoch antigénových mobilných odberových miest v Nemocnici Trebišov, tretie antigénové mobilné odberové miesto je v priestoroch RÚVZ.


VAKCINAČNÉ CENTRUM

Vážení pacienti, chceme Vás touto cestou informovať, že v našej nemocnici je zriadené Vakcinačné centrum pre očkovanie vakcínou Pfizer, ktoré sa nachádza na prízemí nemocnice, oproti výťahom. Prosím sledujte značenie.

Osoby, ktoré majú nárok na zaradenie do zoznamu náhradníkov podľa aktuálneho vydania Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 môžu pre prihlasovanie sa ako náhradník prioritne využiť online formulár. V nemocnici Trebišov je v súvislosti s očkovaním vakcínou Comirnaty od Pfizer/BioTECH zriadená aj telefónna linka: 0905 803 122 a mail: nahradnik.tv@svetzdravia.com

Od 26.4. je vakcinačná ambulancia na 1. poschodí detskej časti polikliniky.

Uvedené telefónne číslo je k dispozícii počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Nemocnica nemá možnosť vstupovať do objednávkového systému NCZI, a preto registráciu na očkovanie, ale aj všetky zmeny ohľadom termínu očkovania je potrebné vykonávať prostredníctvom portálu https://korona.gov.sk/


Všetky výkony, ktoré nemajú charakter neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sú z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v trebišovskej nemocnici pozastavené. Ide o výkony, u ktorých odložením nie je ohrozený život a trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Týka sa to JZS oftalmológie, JZS ORL, chirurgie, traumatológie, gynekológie.

Ambulantná zdravotná starostlivosť je zatiaľ poskytovaná bez zásadných obmedzení.


V Nemocnici Svet zdravia Trebišov je naďalej povolená prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a ochranou zdravia pacientov a zdravotníkov si dovoľujeme informovať verejnosť, že sprevádzajúca osoba je povinná sa preukázať negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín.

Ďakujeme za pochopenie.


Organizačná zmena lôžkového oddelenia v NsP Trebišov

Onkologické oddelenie je presťahované na 7. poschodie.

GPO je zo 7. poschodia presťahované na 2. poschodie k oddeleniu šestonedelia a neonatologickému oddeleniu.


Od 1. októbra zaviedla Nemocnica Svet zdravia Trebišov centrálnu triáž pacientov. Pacientom i zamestnancom je pri vstupe do budovy zmeraná telesná teplota a odpovedajú na sériu otázok v súvislosti s koronavírusom. V prípade, ak pacient nevykazuje symptómy charakteristické pre ochorenie COVID-19, dostane zelený náramok (vstup je možný len s prideleným náramkom). Pacient následne pokračuje v štandardnom režime do ambulancie alebo na oddelenie. V prípade, ak pacient vykazuje príznaky ochorenia (má zvýšenú telesnú teplotu a pozitívnu anamnézu v súvislosti s COVID-19), je nasmerovaný na COVID pracovisko, ktoré je na prízemí pľúcneho pavilónu.

Pacienti môžu vchádzať do budovy nemocnice prostredníctvom dvoch vstupov, kde sa vykonáva centrálna triáž, a to predný hlavný vstup (otvorený počas pracovných dní od 5.30 h do 18.30 h) a zadný vstup cez nákupnú pasáž (otvorený nonstop), ktorý slúži aj ako vstup pre vozidlá RZP.

Prosíme pacientov, aby sa riadili vizuálnym značením a dodržiavali všetky bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia.


Usmernenie pre pacientov, ktorí majú plánovaný výkon v trebišovskej nemocnici

Vážení pacienti,

v súvislosti s nepriaznivým epidemiologickým vývojom situácie v regióne si Vás dovoľujeme informovať o opatrení, ktoré sa týka plánovanej zdravotnej starostlivosti v NsP Trebišov, a.s.

Od 06.10.2020 vzniká pre pacientov prichádzajúcich za účelom poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti preukázať sa negatívnym PCR COVID testom nie starším ako 72 hodín (v prípade, ak do uvedeného obdobia spadajú voľné dni, t.j. víkend a sviatky nie starším ako 96 hodín). Táto povinnosť sa týka:

 • všetkých plánovaných operačných výkonov v celkovej anestézii
 • v ORL a oftalmológii aj plánovaných operačných výkonov realizovaných v lokálnej anestézii
 • plánovaných hospitalizácií aj bez operačných výkonov
 • plánovaných endoskopických vyšetrení gastroduodena a videofibrolaryngoskopických vyšetrení.

V prípade jednodňových výkonov alebo výkonov v lokálnej anestézii (okrem ORL a oftalmológie) nie je negatívny COVID test paušálne nutný, o jeho potrebe však môže rozhodnúť príslušný lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť.

Výnimku z vyššie uvedeného predstavujú onkologickí pacienti dochádzajúci na opakované cykly chemoterapie. V tomto prípade je vyšetrenie odporúčané vykonať pri prijatí na onkologické odd., pričom až do obdŕžania výsledku bude pacient izolovaný.

Ako absolvovať PCR COVID test?

Kontaktujte svojho obvodného lekára, alebo máte možnosť  objednať sa na vyšetrenie cez portál NCZI, link:  https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php a tiež cestou súkromných laboratórií. Prvé dve možnosti sú pre pacienta bezplatné.

Objednanie sa na vyšetrenie na vlastnú žiadosť v súkromných laboratóriách je spoplatnené v zmysle platného cenníka príslušného laboratória.

Vyššie uvedené pravidlá sa netýkajú neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je naďalej v NsP Trebišov, a.s., poskytovaná v plnom rozsahu a bez obmedzení.

Ďakujeme za pochopenie.

 


Od 1.10.2020 je vstup pacientov a zamestnancov nemocnice do nemocnice regulovaný, prostredníctvom Centrálnej triáže pacientov.
Vstupy do nemocnice sú ponechané – predný hlavný vstup a zadný vstup cez nákupnú pasáž, ktorý slúži aj ako vstup pre vozidlá RZP.
Vstup cez nákupnú pasáž je otvorený nonstop, hlavný vchod iba cez pracovné dni, od 6.00 do 18:30 hod.
Pacientom ako aj zamestnancom je pri vstupe meraná telesná teplota a pacienti odchádzajú s označením prostredníctvom zeleného náramku. V prípade zvýšenej teploty a pozitívnej anamnézy v súvislosti s COVID ochorením sú nasmerovaní na COVID pracovisko – prízemie pľúcneho pavilónu.
Prosíme pacientov, aby sledovali značenie a dodržiavali všetky bezpečnostné a epidemiologické opatrenia.


Na základe odporúčania RÚVZ v Trebišove platí v Nemocnici Svet zdravia Trebišov zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákaz platí od stredy 23. septembra do odvolania.


Návštevy sú možné v čase od 14.00 do 15.00 h. a trvaní 15 minút.

Výnimky je možné pripustiť v prípade, ak ide o pacienta v terminálnom štádiu ochorenia alebo v paliatívnej starostlivosti.

Viac...


Zmena telefónneho čísla detskej APS

Nové telefónne číslo: 056/666 0 597


Dôležitý oznam pre pacientov:

Objednať sa na CT vyšetrenie v Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a.s. je od 23. 4. 2020 možné aj elektronicky, prostredníctvom mailovej adresy: ct-objednavky.tv@svetzdravia.com.

Na uvedenú mailovú adresu je potrené zaslať naskenovanú Žiadanku o CT vyšetrenie, ktorú vystavil lekár odosielajúci na vyšetrenie. Originál žiadanky je potrebné so sebou priniesť priamo až v deň vyšetrenia.

Naďalej však ostáva aj možnosť osobného objednania sa na CT vyšetrenie. Rovnako aj na CT vyšetrenie, ktorému predchádza príprava, je potrebné sa objednať osobne, keďže samotnému CT vyšetreniu predchádza vysvetlenie prípravy pacienta a prevzatie prípravkov, ktoré pacient musí pred vyšetrením užiť.


Rekonštruujeme pre vás URGENTNÝ PRÍJEM.

Z dôvodu rekonštrukčných prác je od 6. marca 2020 Urgentný príjem (traumatologická, chirurgická a interná ambulancia) presťahovaný na prízemie pavilónu A.

Prechod na urgentný príjem je možný cez nákupnú pasáž.

Prosíme, sledujte značenie.
Ďakujeme za porozumenie.


Potrebujete dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť o svojho blízkeho?

Ponúkame vám DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Viac...


Z dôvodu rekonštrukcie je oddelenie neonatológie, šestonedelia  a gynekologická ambulancia (8. posch.) presťahované na 2. poschodie.

Príjem rodičky sa realizuje na 7. poschodí, od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019 sa príjem pacientky zrealizuje na 2. poschodí.

Ďakujeme za pochopenie.


Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že stomatologická ambulancia NsP Trebišov, a.s. bude z personálnych dôvodov od 16.07.2019 dočasne uzatvorená. V prípade, že potrebujete svoj zdravotný záznam, do 16.7.2019 Vám ho vydá ošetrujúci personál tejto ambulancie. Po tomto termíne prosím kontaktujte prosím recepciu našej nemocnice.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme. Veríme, že v čo najkratšom čase sa nám podarí prevádzku ambulancie obnoviť.


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Trebišov

Filtrovať     AmbulanciaOddelenie Lekár

 • Hľadať

Poďakovania

 • Vážený pán riaditeľ, touto cestou sa chcem poďakovať, ja ako doprovod pacienta, Vašim zamestancom, ktorí ošetrovali dňa 21.4.2020 na COVID ambulancii, za ich láskavý a…

 • Poďakovanie                  Môj zdravotný stav vo februári si vyžadoval nastúpiť liečbu na oddelenie dlhodobo chorých v nemocnici Svet zdravia, NsP Trebišov. Počas takmer dvojtýždenného pobytu bol som…

 • Touto cestou by som chcela vyjadriť svoje veľké poďakovanie pani primárke MUDr. Hurčíkovej. Mala som veľké problémy s očami, po návšteve očných lekárov mi bolo…

 • Chcem sa srdečne poďakovať za starostlivosť o moju mamu, ktorá na onkologickom oddelení ležala počas šiestich cyklov chemoterapie. Chceme poďakovať primárovi, všetkým lekárom, sestrám, asistentom, za…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval Vašim zamestnancom, a to kolektívu interného oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Michala Baníka. Zvlášť…

 • Dovoľte mi, aby som sa poďakovala za vynikajúcu starostlivosť, ktorej sa mi dostalo počas hospitalizácie na chirurgickom oddelení. Bola som veľmi spokojná nielen s pooperačnou starostlivosťou,…

 • Vážená  pani primárka Hurčíková, pozdravujem Vás a ďakujem za úžasný prístup Vášho personálu na očných ambulanciách a pani doktorky Pilárovej. Oceňujem jej precízny prístup k…

 • Chcem verejne poďakovať kolektívu oddelenia ORL, na čele s primárkou MUDr. Vasilkovou. Prvýkrát som navštívila ORL ambulanciu v Kráľovskom Chlmci, kde ma ošetrila MUDr. Chomčová.…

 • Vážený pán primár, chcela by som sa poďakovať za starostlivosť o moju mamu, ktorú ste operovali na chirurgickom oddelení dňa 20. 11. 2018 a ležala…

 • Vážený pán riaditeľ, chcel by som Vám oznámiť, že som bol nadmieru spokojný s prácou pána doktora MUDr. Lukáša Zbojovského a sestry Anity Rohaľovej. Obaja…

 • Už niekoľko rokov som mal problémy s chrápaním, v poslednom období aj so zadržiavaním dychu počas spánku. V časopise Zdravie z júna 2016 v článku…

 • Chcel by som vyjadriť obdiv celému kolektívu otvoreného psychiatrického oddelenia, pod vedením pani primárky MUDr. Hajduovej a doktoriek MUDr. Demjenovej, MUDr. Krajňakovej, MUDr.  Sklenčárovej a pána…

 • Prajem pekný deň, chcem aj takou cestou poďakovať za služby, ktoré sú poskytované v nemocnici Trebišov na očnom oddelení. Rozhodla som sa /mam 51 rokov/…

 • S veľkou úctou by som rád poďakoval pani primárke ORL oddelenia MUDr. Ľudmile Vasilkovej  za jej vysoko profesionálny a korektný prístup k mojim zdravotným problémom. Moje poďakovanie…

 • Chceli by sme sa poďakovať urologickej ambulancii trebišovskej nemocnice, MUDr. Šoltésovi a pani sestričke Kačovej. Túto ambulanciu navštevujeme pravidelne a chceli by sme im vyjadriť úprimnú vďaku…

 • Dobrý deň pán riaditeľ, chcela by som Vám vyjadriť poďakovanie pre Mgr. Miriamu Rusinovú. Veľmi si cením jej usilovnosť, profesionalitu a ochotu pomáhať ľuďom v…

 • Dobrý deň, chcela by so vyjadriť spokojnosť a pochvalu k zmenám, ktoré nastali od novembra na internej predoperačnej ambulancii. Príjemne ma prekvapila zväčšená čakáreň, dostatok…

 • Vážený pán primár, dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou poďakovala za lekársku starostlivosť počas mojej hospitalizácie a zároveň Vás chcem požiadať, aby ste moje…

 • Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa kolektívu lekárov a zdravotných sestier z interného oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Petra Moščoviča,CSc. Za príkladnú a na vysokej odbornej a profesionálnej…

 • Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa kolektívu lekárov a zdravotných sestier z interného oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Petra Moščoviča,CSc. Za príkladnú a na vysokej odbornej a profesionálnej…

 • Dobrý deň, v psychiatrickej liečebni Trebišov, som strávil 2,5 mesiaca. Spoznal som tu veľa vzácnych ľudí. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať personálu liečebne. Želám…

 • Vážený pán riaditeľ, boli sme hospitalizovaní na psychiatrickom oddelení v Trebišove a touto cestou by sme sa chceli poďakovať v prvom rade primárke MUDr. Márii Hajduovej a celému…

 • Vážený pán riaditeľ, touto cestou sa mi dovoľte poďakovať za citlivý prístup a vysoko odbornú zdravotnícku starostlivosť, ktorej sa dostalo mojej mame, p. Helene Repovskej po…

 • Vážený pán riaditeľ, touto cestou sa mi dovoľte poďakovať za vysoko odbornú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorej sa dostalo mojej mame, p. Helene Repovskej vo Vašom…

 • Dobrý deň, pri návšteve našej známej na Oddelení dlhodobo chorých v trebišovskej nemocnici dňa 04.01.2018 sme boli veľmi milo prekvapení prístupom ošetrujúceho personálu. Empatický prístup…

 • Dobrý deň, dovoľte mi vysloviť poďakovanie primárke ORL NsP Trebišov, a.s. – MUDr. Ľudmile Vasilkovej. Bez pochýb o jej odbornosti, ma veľmi potešila promptnosť a prívetivosť…

 • Dobrý deň, chcela by som aj touto cestou vyjadriť vďaku gynekologicko-pôrodníckemu a novorodeneckému oddeleniu NsP Trebišov, za ich obrovskú pomoc pri pôrode a za úžasnú…

 • Dobrý deň, moja mama, Margita Kasardová, bola operovaná na očnom oddelení NsP Trebišov. S výsledkom operácie a s prístupom zdravotníckeho personálu na tomto oddelení bola…

 • Vianočné poďakovanie našim dobrovoľníkom V tento predvianočný čas sa v priestoroch riaditeľstva NsP Trebišov, a.s. konalo milé stretnutie vedenia nemocnice s dobrovoľníkmi. Dobrovoľníkov srdečne privítal…

 • Vážené riaditeľstvo, úprimne ďakujem celému kolektívu psychiatrického oddelenia pod vedením pani primárky MUDr. Márii Hajduovej za dôkladnú starostlivosť a najmä trpezlivosť. Táto hospitalizácia na tomto otvorenom…

 • Dobrý deň, chcel by som sa srdečne poďakovať za niekoľkoročnú liečbu na onkologickom oddelení a na onkologických ambulanciách pod vedením primára MUDr. Michala Licka, MUDr. Brezinovej…

 • Vážený p. primár Martin Murcko, ležala som pred troma týždňami na chirurgickom klastri. Touto cestou by som sa chcela poďakovať za Vašu príkladnú starostlivosť, že ste…

 • Vážené vedenie nemocnice, týmto by som chcela vyjadriť svoje úprimné poďakovanie a spokojnosť za dokonalú starostlivosť psychiatrickému oddeleniu pod vedením pani primárky MUDr. Márii Hajduovej,…

 • Vážený pán riaditeľ, z celého srdca by sme chceli my pacienti, ktorí sme sa liečili na psychiatrickom oddelení NsP Trebišov, aspoň takýmto spôsobom poďakovať za…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval MUDr. Branislavovi Hnátoví, pani sestričke Greculovej a ďalším pracovníkom oddelenia centrálneho príjmu, za ich…

 • Chcem sa poďakovať celému detskému oddeleniu za starostlivosť počas našej hospitalizácie vo Vašom zdravotníckom zariadení. Bola som s dcérou Emmkou hospitalizovaná na tomto oddelení 5…

 • Vážená nemocnica, v mene celej rodiny Ľudovíta Visokaya ďakujeme za profesionálny prístup a starostlivosť celému tímu Oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove a prajeme…

 • Vážená nemocnica, touto cestou chcem z celého srdca poďakovať kolektívu onkológie v Trebišove na čele s p. primárom MUDr. Lickom a MUDr. Brezinovou za ich príkladnú starostlivosť počas…

 • Týmto by som sa chcela poďakovať a vyzdvihnúť profesionalitu dvoch sestier na ORL ambulancii, s ktorými som bola pri svojej návšteve nemocnice spokojná. Jedna z…

 • Vážené vedenie nemocnice, týmto Vám chcem v mene našej rodiny vyjadriť poďakovanie za zdravotné ošetrovanie a celkovú starostlivosť o nášho otca Antona Repovského. Náš otec…

 • Vážené vedenie nemocnice, v menej celej našej rodiny by som Vám rada vyjadrila našu vrúcnu vďaku celému kolektívu Onkologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trebišove…

 • Vážené vedenie, touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať za príkladnú starostlivosť, snahu a ochotu celému kolektívu FRO ambulancii v NsP Trebišov. Moja srdečná vďaka patrí osobitne vedúcej rehabilitačnej…

 • Vážený p. riaditeľ MUDr. Dvorový, dovoľte mi, aby som Vás oslovila v mene hematologickej ambulancie v nemocnici v Trebišove. 10 rokov som onkologická pacientka a mám problémy so železom. Aj…

 • Vážený p. riaditeľ Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., touto cestou by som sa chcela čo najúprimnejšie poďakovať za naozaj ukážkovú a vzornú zdravotnú starostlivosť, ktorá mi bola…

 • Riaditeľstvo NsP, chcela by som dať veľké ďakujem na detské oddelenie celému personálu. Za oddanosť a prístup k nám. Ja som tu ležala s dcérkou ako doprovod, ale klobúk dole…

 • Vážený p. riaditeľ, ospravedlňujem sa, že Vás čítaním tohto listu oberám o Váš pracovný čas, počas ktorého sa snažíte zabezpečiť riadny chod oddelení vo Vašej nemocnici,…

 • Vážený pán riaditeľ, v dňoch 19.12.2016 a 6.2.2017 som podstúpil operáciu katarakty obidvoch očí na očnom oddelení nemocnice..   S prevedeným výkonom a pooperačnou starostlivosťou som veľmi spokojný.…

 • Vážený pán riaditeľ, touto cestou by sme chceli vyjadriť úprimné poďakovanie pánovi primárovi Martinovi Murckovi a celému kolektívu Chirurgického oddelenia nemocnice v Trebišove za profesionálny prístup a obetavú starostlivosť…

 • Touto cestou by som chcel dať veľkú úctu a poklonu Vášmu očnému oddeleniupod vedením primárky Hurčíkovej. Práca pod jej vedením na očnej ambulancii spĺňa najvyššie kritéria v…

 • Dovoľujem si touto cestou poďakovať úprimné poďakovanie za trpezlivosť a príkladnú starostlivosť psychiatrickému oddeleniu pod vedením Dr. Hajduovej a vrchnej sestry pani Novákovej. Obzvlášť veľké…

 • Dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadrila svoje poďakovanie pani primárke ORL MUDr. Ľudmile Vasilkovej za jej vysoko odborný prístup a príkladnú starostlivosť pri mojej liečbe, ktorou…

 • Vážený pán riaditeľ, som sused a súdom ustanovený za opatrovníka pani Agnesy Mišuthovej zo Sobraniec. Počas hospitalizácie vo vašom zdravotníckom zariadení – oddelenie dlhodobo chorých,  …

 • Prvé veľké oddelenie smeruje primárovi oddelenia vnútorného lekárstva MUDr. Petrovi Moščovičovi, CSc., ktorý svojimi odbornými vedomosťami rýchlo zistil diagnózu u môjho manžela Jána Stečáka a ihneď…

 • Dovoľte mi, aby som sa veľmi pekne poďakovala pani Anite Koldyovej za jej pomoc. Je málo takých ochotných ľudí, ktorí by ad rámec svojich povinností…

 • Zdravie, zdá sa nám ako fráza, ale len do času, kým nás neprekvapí choroba. Do tej doby máme pocit a veríme, že náš organizmus pracuje…

 • Vážená pani primárka MUDr. Mária Karcagiová, dovoľte nám, aby sme sa týmto spôsobom poďakovali za Vašu príkladnú a vysoko profesionálnu starostlivosť o nášho, dnes už…

 • Vážený pán riaditeľ, moja mama bola na očnom oddelení v posledných týždňoch opakovane ošetrovaná, a keďže som lekár nemohol som si nevšimnúť pracovné nasadenie personálu…

 • Po vyšetrení na krčnej ambulancii vo Vranove nad Topľou mi bola odporúčaná operácia, na moje prekvapenie nie v Humennom, ale na oddelení ORL Nemocnice Trebišov.…

 • Dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým lekárom, sestrám a ošetrovateľom za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú ste mi poskytli počas mojej hospitalizácie…

 • Dovoľte mi vyjadriť veľké poďakovanie za zdravotnú starostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá v čase mojej hospitalizácie na chirurgickom klasteri –  chirurgickom oddelení. Poďakovanie z mojej…

 • Poďakovanie patrí najlepšej pani primárke MUDr. Márii Hurčíkovej zato, že stále na mňa myslí a ďakujem jej za darček. Anna Hoľanová, 93 rokov, z obce…

 • Chcem sa poďakovať za vnesenie svetla do môjho života pani primárke MUDr. Márii Hurčíkovej, ktorá mi vrátila zrak. Moje poďakovanie patrí aj celému kolektívu očného…

 • My, pacienti psychiatrického oddelenia na prvom poschodí z celého srdca ďakujeme za príkladnú starostlivosť a obzvlášť vyzdvihujeme jej ľudský a profesionálny prístup k pacientom, jej milotu a ochotu v každej chvíli,…

 • Vážený pán riaditeľ, MUDr. Dvorový. Horemenovaný Štefan Ferenčík, by som sa Vám chcel touto cestou poďakovať za prácu Vašich pracovníkov úrazovej chirurgie, ktorí odviedli pacientom…

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

IČO: 36 597 376
DIČ: 2022 058 830
IČ DPH: SK 702 0000 669

Recepcia

Tel. č.:  +421 (0) 56 666 0 522
Fax: +421 56 672 56 50
recepcia.tv@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa

Lenka Jozefiová
Tel. č. +421 56 666 0 214
Fax: 00421 56672 5650
Email: sekretariat.tv@svetzdravia.com
nemocnica.tv@svetzdravia.com

Manažér prevádzky

Ing. Jozef Bugata
Email: jozef.bugata@svetzdravia.com

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Aktuality

Príďte darovať krv v žltom! Lebo aj v žltej je dosť červenej!

Stačí, ak si darcovia oblečú žlté tričko či ponožky, nasadia žltú šiltovku, vezmú žltú kabelku alebo kravatu či budú mať aspoň žlté sponky vo vlasoch. Navyše, ak prídu darovať krv v žltom, odmena ich neminie. Domov si odnesú žltý respirátor so sloganom kampane.

VIAC...

Očkovanie učiteľov bude aj na pôde svidníckej nemocnice

Počas víkendu sa spúšťa očkovanie učiteľov do 55 rokov vakcínou AstraZeneca aj vo vakcinačných centrách nemocníc siete Svet zdravia.

VIAC...

Na očkovanie v nemocniciach Svet zdravia sa môžu určené skupiny prihlásiť online

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocniciach Svet zdravia sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície