Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Interná ambulancia III.

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 16:00
 • Streda 07:30 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

056/671 8531

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (pavilón D, ambulancia).

O oddelení

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov, prednostne kardiovaskulárne ochorenia – vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, ochorenia srdca, pacienti po prekonanej mozgovo- cievnej príhode, metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi), ochorenia vnútorného prostredia
 • dispenzárna starostlivosť – kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení prednostne u pacientov prepustených z hospitalizácie
 • kompletné predoperačné interné vyšetrenia vrátane odberu biologického materiálu
 • interné vyšetrenie pred hospitalizáciou v lôžkových zariadeniach
 • posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
 • interné vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
 • 12 zvodové EKG s popisom
 • 24 hodinové monitorovanie TK
 • pre poistencov Dôvery možnosť telefonických konzultácií v indikovaných prípadoch po vstupnom vyšetrení v ambulancii po dohovore s lekárom (telekontrola)

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • na interné predoperačné vyšetrenie je najvhodnejšie sa telefonicky alebo osobne objednať na t. č. 056/ 671 8531 optimálne 10 dní pred nástupom na hospitalizáciu
 • sestra Vám ihneď určí termín vyšetrenia – konkrétny deň a hodinu
 • prosíme pacientov, aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenca a dostupnú zdravotnú dokumentáciu

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Martin Holod Interná ambulancia III., Nemocnica Trebišov lekár

Ferencová Mária Interná ambulancia III., Nemocnica Trebišov sestra