Onkologická ambulancia

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 14:42
 • Utorok 07:30 - 14:42
 • Streda 07:30 - 14:42
 • Štvrtok 07:30 - 14:42
 • Piatok 07:30 - 14:42

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8694

Ambulancia sa nachádza  v areáli nemocnice na prízemí Onkologicko-pľúcneho pavilónu (pavilón E, ambulancia E001).

O ambulancii

Pacientom zabezpečujeme kompletnú ambulantnú starostlivosť – podávame ambulantnú chemoterapiu aj ambulantnú podpornú liečbu s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacienta v domácom prostredí. Zároveň zabezpečujeme onkologickú starostlivosť o pacientov z  regiónu Kráľovského Chlmca na vysunutej onkologickej ambulancii.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii ambulantná chemoterapia je pacientom aplikovaná komplexná onkologická liečba solídnych nádorov a  lymfómov zahrňujúca chemoterapiu, biologickú liečbu, hormonálnu liečbu podľa najnovších dostupných poznatkov na základe medzinárodných doporučení, bez potreby hospitalizácie, ale zároveň pod dohľadom kvalifikovaného personálu. Pacienti môžu tento čas stráviť v  príjemnom prostredí pozeraním televízie, prípadne rozhovorom s priateľmi a s rodinou.

Zároveň na ambulancii vykonávame:

 • kontrolu pacientov po chemoterapii,
 • neodkladné riešenie ťažkostí pacientov spojené s  podávaním liečby, prípadne pri zhoršení stavu pacienta spojeného so samotným ochorením,
 • podávanie infúznej podpornej liečby, analgetík, antiemetík, krvných derivátov u  pacientov preferujúcich domácu starostlivosť,
 • abdominálne punkcie,
 • ošetrenie centrálneho venózneho katétra, ošetrenie podkožného i.v portu
 • odbery biologického materiálu na vyšetrenie,
 • príjem pacientov na oddelenie,
 • dispenzárna starostlivosť po skončení onkologickej liečby (do doby 5 rokov),
 • kontroly po chemoterapii a  komplexnú onkologickú starostlivosť o  pacientov z  regiónu Kráľovského Chlmca na vysunutej onkologickej ambulancii každý pondelok a štvrtok

ONKOLOGICKÁ AMBULANCIA – KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Pondelok: 07:30 – 14:40 MUDr. Žiarna
Štvrtok: 07:30 – 14:40 MUDr. Žiarna

Telefónne číslo do ambulancie: +421 (0) 56 632 12 45

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Michaľanský Martin Onkologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Jarušinský Peter Onkologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

Hamuľáková Kristína Onkologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra