POKO ambulancia (poliklinické oddelenie klinickej onkológie)

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

 • Utorok 07:30 - 12:00
   12:30 - 14:45
 • Streda 07:30 - 12:00
   12:30 - 14:45
 • Štvrtok 07:30 - 12:00
   12:30 - 14:45

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 772

Ambulancia sa nachádzajú v areáli nemocnice na prízemí Onkologicko-Pľúcneho pavilónu (pavilón E, ambulancia E002).

O oddelení

Na POKO ambulancii zabezpečujeme dispenzárnu starostlivosť pre onkologických pacientov so všetkými typmi nádorových ochorení a pre pacientov s prekancerózami.

VYKONÁVAME:

 • dlhodobú dispenzárnu starostlivosť o onkologických pacientov so všetkými typmi nádorových ochorení, kontrolné ročné vyšetrenia, podpornú liečbu,
 • starostlivosť a  poradenstvo o  stomických pacientov – poradenstvo zabezpečuje vysoko kvalifikovaná, špecializovaná stomická sestra – denne počas ordinačných hodín – telefónny kontakt 056/6660772,
 • pre pacientov zabezpečujeme mammologickú poradňu,
 • dispenzár a kontrolné vyšetrenia pacientiek s nezhubnými ochoreniami prsníkov,
 • vyšetrenie chirurgom pred plánovaným operačným výkonom, zároveň kontrolnú starostlivosť,
 • spracovávanie a zasielanie údajov, hlásení ZN pre Národný onkologický register

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Štepienová Anna POKO ambulancia (poliklinické oddelenie klinickej onkológie), Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Brezinová Bibiána Onkologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Béreš Žiarna Bibiana Onkologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

Bc. Jana Vargová POKO ambulancia (poliklinické oddelenie klinickej onkológie), Nemocnica Trebišov sestra