Ambulancia pracovného lekárstva

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

 • Utorok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 /671 8539

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (pavilón D, ambulancia D303).

O ambulancii

Zabezpečujeme odborné pracovno-lekárske vyšetrenia osôb v súvislosti s podozrením poškodenia zdravia faktormi práce a pracovným prostredím, preventívne prehliadky zamestnancov. Spolupracujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, s firmami, ktoré sú držiteľmi oprávnenia na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby a s Klinikou pracovného lekárstva a profesionálnej toxikológie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii pracovného lekárstva realizujeme vstupné, periodické, výstupné preventívne prehliadky, preventívne prehliadky v súvislosti s vykonávanou prácou pracovníkov, ktorých Pracovná zdravotná služba (PZS) je v zmluvnom vzťahu s našou nemocnicou.

Na odporúčanie praktického lekára alebo iného špecialistu zabezpečíme komplex vyšetrení:

 • odber krvi na krvný obraz (KO), na biochemické vyšetrenie, markery hepatitíd
 • odber moču
 • EKG vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie v spolupráci s oddelením rádiológie
 • ORL vyšetrenie a audiometriu v spolupráci s ORL oddelením
 • pľúcne vyšetrenie a spirometriu v spolupráci s pľúcnym oddelením
 • alergologické vyšetrenie v spolupráci s alergológom

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Podľa požiadaviek klientov vykonávame aj nadštandardné preventívne prehliadky zamerané na najčastejšie civilizačné ochorenia. Pri diagnostike spolupracujeme so všetkými našimi špecialistami.

Personálne obsadenie

MUDr. Košarová Mária Ambulancia pracovného lekárstva, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Daniela Mantičová Ambulancia pracovného lekárstva, Nemocnica Trebišov sestra

Mgr. Lenka Tačárová Ambulancia pracovného lekárstva, Nemocnica Trebišov sestra