Psychiatrické oddelenie

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 16:00
  • Utorok 14:00 - 16:00
  • Streda 14:00 - 16:00
  • Štvrtok 14:00 - 16:00
  • Piatok 14:00 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566660256

Psychiatrické oddelenie - Otvorené - A  +421 (0) 56 6660 256
Psychiatrické oddelenie - Akútne - B +421 (0) 56 6660 499

Oddelenie sa nachádza v areáli nemocnice na 1. a 2. poschodí Psychiatrického pavilónu (pavilón F).

O oddelení

Oddelenie pomáha pacientom so širokým spektrom psychiatrických porúch. Zabezpečuje kompletnú diagnostiku a terapiu pre všetkých pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje psychiatrické ošetrenie, či už ambulantnou alebo ústavnou formou. Oddelenie má 60 lôžok a pozostáva z dvoch častí:

A- otvoreného režimového oddelenia
B- akútneho oddelenia

Otvorené oddelenie – A

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom s reaktívnymi stavmi, s depresívnymi poruchami stredne ťažkého stupňa, úzkostnými a panickými poruchami a psychosomatickými poruchami.

Režim oddelenia je otvorený. K dispozícii sú 3 a 4 posteľové štandardné izby so samostatným sociálnym zariadením, alebo jednoposteľové nadštandardné izby za poplatok, so samostatným sociálnym zariadením. V nadštandardnej izbe ponúkame pripojenie na internet, TV, chladničku, mikrovlnnú rúru a rýchlovarnú kanvicu.

Pacienti majú vo vyhradenom čase umožnený voľný pohyb po areáli nemocnice.

Akútne oddelenie – B 

Poskytujeme intenzívnu starostlivosť pacientom v akútnej fáze chorôb, ako sú akútne psychotické stavy, delirantné stavy rôznej etiológie, depresívne stavy ťažkého stupňa, demencie, detoxikačné liečby pri všetkých druhoch závislostí.
Režim oddelenia je uzavretý. Pacientov umiestňujeme do štandardných 3 a 4 lôžkových izieb, so samostatnou toaletou. Kúpeľňa je na akútnom oddelení z režimových dôvodov spoločná.

Dostupné sú nadštandardné izby za poplatok, jedno a dvojlôžková so samostatným sociálnym zariadením. Na oddelení je spoločná jedáleň a veľký zabezpečený balkón.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Hospitalizovaným pacientom poskytujeme základné diagnostické laboratórne vyšetrenia, RTG vyšetrenia, v prípade potreby vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT), odborné konziliárne vyšetrenia.

Pacientom je poskytovaná psychofarmakologická liečba podľa najnovších poznatkov, pokiaľ je potrebné aj elektrokonvulzívna liečba. Po zvládnutí akútneho stavu sú pacienti zaradení do skupinovej psychoterapie a resocializačných aktivít.

Pacientom poskytujeme individuálnu a skupinovú psychoterapiu, zúčastňujú sa nácviku relaxačných techník, ergoterapeutických aktivít, je im poskytovaná edukácia o príčinách,  liečbe a prevencii. V prípade potreby zabezpečíme v spolupráci s rehabilitačným oddelením aj rehabilitačnú liečbu.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Mimo uvedených návštevných hodín, v osobitných prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám.
Návštevy sú povolené v spoločných priestoroch oddelenia.
S návštevami príbuzných sú možné vychádzky v areáli nemocnice (podľa určeného pohybového režimu).
Návštevy detí do 15 rokov nie sú na akútnom oddelení povolené.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Čo potrebujete k hospitalizácii:

Preukaz poistenca, občiansky preukaz, v prípade plánovanej hospitalizácie odporúčanie na hospitalizáciu, osobné veci (pyžamo, domácu obuv, pohodlné domáce oblečenie, hygienické potreby).
Pokiaľ ste liečení na iné choroby, je potrebné priniesť zoznam liekov, ktoré užívate.

Poplatok za ubytovanie na nadštandardnej izbe: 

  • nadštandardná izba s WC a sprchou, pacient sám na izbe – 5€/lôžko/noc
  • nadštandardná izba s WC a sprchou, dvaja pacienti na izbe – 2,50€/lôžko/noc

Cenník ďalších nadštandardných služieb je k nahliadnutiu na oddelení.

 

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Čičvák Viliam Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Kapustník Adrián Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Lacherová Jana Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Sklenčárová Gabriela Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Hajduová Mária Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Novikmecová Júlia Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Obšitníková Lenka Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

PhDr. Bodnár Richard Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov psychológ

PhDr. Grajcar Igor Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov psychológ

Mgr. Nováková Ľubica Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov vedúca sestra