Oddelenie patologických novorodencov

Nemocnica Trebišov

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 15:00
  • Utorok 14:00 - 15:00
  • Streda 14:00 - 15:00
  • Štvrtok 14:00 - 15:00
  • Piatok 14:00 - 15:00
  • Sobota 14:00 - 15:00
  • Nedeľa 14:00 - 15:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566660331

Oddelenie sa nachádza na 8. poschodí, pavilón C

O oddelení

Oddelenie má 10 lôžok. Poskytujeme starostlivosť novordencom nad 1500 g. Poskytujeme im špecializovanú  starostlivosť, distenčnú liečbe alebo konvenčnú ventiláciu do prekladu na jednotku vysokošpecializovanej  a resuscitačnej starostlivosti, stabilizáciu novorodenca do trasnportu, riešime prechodné poruchy vitálnych funkcií, tranzitórne poruchy vnútorného prostredia, antibiotickú liečbu, liečbu novorodeneckej žltačky fototerapiou, laboratórny monitoring, poruchy kŕmenia.

Novorodencov s pôrodnou hmotnosťou menšou pôrodnou hmotnosťou ako 1250 g a s gestačným  vekom pod 28. týždňov  prekladáme na JVSRN v Košiciach, ktorá zabezpečuje starostlivosť o najzávažnejšiu patológiu  v rámci regiónu

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vykonávame predpísané  skríningové vyšetrenia metabolických ochorení, USG mozgu a obličiek, neurologický  skríning, vyšetrenie bedrových kĺbov, skríning vrodeného zákalu šošovky a vyšetrenie porúch sluchu.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Pre novorodenca je vhodné doniesť jednorázové plienky  a vlhčené obrúsky.

 

Personálne oddelenie

MUDr. Dučová Gabriela Oddelenie patologických novorodencov, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Sotáková Božena Oddelenie patologických novorodencov, Nemocnica Trebišov vedúci lekár

MUDr. Ďurkovičová Veronika Oddelenie patologických novorodencov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Bajuszová Lea Oddelenie patologických novorodencov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Tomko Dušan Oddelenie patologických novorodencov, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Serbaylo Ivan Detské oddelenie a detská JIS, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Laczková Kroláková Lucia Oddelenie patologických novorodencov, Nemocnica Trebišov manažérka dennej zmeny