OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Nemocnica Trebišov

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566660333

OAIM: +421 (0) 56 6660 333
JIS: +421 (0) 56 6660 580

OAIM je súčasťou OMIS, nachádza sa na 1. poschodí budovy nemocnice nad  oddelením centrálneho príjmu (pavilón D).

O oddelení

Oddelenie predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti internej, neurologickej, chirurgickej spolu s OAIM. Disponuje 16 lôžkami (z toho 2 sú izolačné), ktoré sú určené pre všetkých pacientov v ohrození života. Ročne hospitalizujeme cca 320 pacientov. Zlúčením intenzívnej starostlivosti sa skvalitnila a urýchlila diagnostika a liečba akútnych pacientov. Kolektív lekárov príslušných odborností rieši stav pacienta spoločne, bez časovej straty.

Každá jednotka intenzívnej starostlivosti na OMIS má svojho primára.

JIS Interná – primár MUDr. Mgr. Michal Baník, MPH, MHA
JIS Neurologická – primár MUDr. Miloslav Sedlák
JIS Chirurgická – primár MUDr. Martin Murcko
OAIM – primárka MUDr. Mária Cifraničová

ČLENENIE OAIM

Úsek anestéziologický

Patria sem 4 pracoviská na COS, zákroková miestnosť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, sekčná sála na pôrodných sálach a vysunuté pracovisko na psychiatrickom oddelení. Zabezpečujeme bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov. Poskytujeme celkovú a regionálnu anestézu. Všetky pracoviská sú zabezpečené kompletným monitoringom životných funkcií a monitoringom hĺbky anestézy. Pacient je po operačnom výkone sledovaný a monitorovaný v prebúdzacej miestnosti  až do bezpečného odovzdania na príslušné operačné oddelenie. Bezpečnosť pacienta počas anestézie a prebúdzania je pre nás prvoradá a je zaručená od príchodu pacienta na operačnú sálu až po jeho prepustenie. Celkovo sa na tomto úseku urobí cca 2300 anestéz.

Lôžková časť- úsek resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti

Poskytujeme starostlivosť o kriticky chorých pacientov u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI

 • Umelá ventilácia pľúc najnovšou technikou , ktorá je prispôsobená aktuálnemu stavu pacienta s kompletným monitoringom pľúcnej mechaniky.
 • Bezpečná kanylácia centrálnych žíl s možnosťou kontroly polohy katétra pomocou EKG priamo na lôžku pacienta.
 • Kompletný monitoring životných funkcií.
 • Paušálna bezprostredná pooperačná analgetická liečba pre všetkých pacientov.
 • Možnosť hemodialýzy priamo na oddelení.
 • RTG, USG vyšetrenie na lôžku pacienta.

Náš tím lekárov a odborníkov

MUDr. Cifraničová Mária OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Andorová Lenka OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Štefanská Kamila OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Cifraničová Lucia OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Sedlák Miloslav OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Murcko Martin OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Domaracká Eva OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Úporská Ingrid OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Demeter Ondrej OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Ferčák Marek OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Treľová Monika OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov vedúca sestra