Onkológia

Nemocnica Trebišov

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 16:00
  • Utorok 14:00 - 16:00
  • Streda 14:00 - 16:00
  • Štvrtok 14:00 - 16:00
  • Piatok 14:00 - 16:00
  • Sobota 14:00 - 16:00
  • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566660565

Oddelenie sa nachádza v areáli nemocnice na 1.poschodí Onkologicko-Pľúcneho pavilónu (pavilón E).

O oddelení

Vzniklo v roku 1996 s cieľom zabezpečiť dostupnú onkologickú starostlivosť pacientom nášho regiónu pri neustále sa zvyšujúcom počte zhubných nádorov v našom okrese. V rámci oddelenia fungujú denne 2 ambulancie – chemoterapeutická a POKO ambulancia. V prípade, že pacientom nevyhovuje ambulantná liečba alebo dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, môžu byť počas liečby hospitalizovaní na našom lôžkovom oddelení.

Personál onkologického oddelenia má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o onkologických pacientov. Poskytuje komplexnú špecializovanú liečebnú a ošetrovateľskú  starostlivosť s  cieľom sprístupniť  modernú onkologickú liečbu čo najväčšiemu počtu obyvateľov nášho regiónu. Pre pacientov zabezpečujeme chemoterapiu solídnych nádorov  a  lymfómov, terapiu  a edukáciu v prípade akútnej toxicity a ťažkostí po chemoterapii, podpornú liečebnú a  ošetrovateľskú starostlivosť u  ťažko chorých pacientov.

Pre pacientov máme pripravených 11 kompletne vybavených izieb, z  toho 4 jednolôžkové. Každá izba má vlastný televízny prijímač, väčšina izieb vlastné sociálne zariadenie. Samozrejmosťou je príjemná jedáleň s chladničkou. Každý pacient má k dispozícii  mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu a milý, odborne kvalifikovaný personál, s možnosťou komunikácie aj v maďarskom jazyku.  Na oddelenie  je zabezpečený bezbariérový prístup. Návštevy môžu pacienti prijímať v útulnej návštevnej miestnosti, prípadne si môžu oddýchnuť a posedieť v príjemnom prostredí blízkeho, starostlivo udržiavaného nemocničného parku.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Poskytuje komplexnú onkologickú liečbu solídnych nádorov a lymfómov zahrňujúcu chemoterapiu, kontinuálnu 24-hodinovú liečbu, biologickú liečbu, hormonálnu liečbu, imunoterapiu podľa najnovších dostupných poznatkov na základe medzinárodných doporučení, liečbu náhle zhoršeného stavu po chemoterapii (infúzna podporná liečba, rastové faktory, antiemetiká), pleurálne aj abdominálne punkcie, ošetrenie centrálneho venózneho katétra, podkožného i.v. portu podávanie krvných prípravkov, podpornú liečbu ťažko chorých pacientov s nevyliečiteľnými zhubnými chorobami, ošetrovateľskú starostlivosť ťažko chorých pacientov.

Mimo uvedených návštevných hodín, v osobitných prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám.

Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Cenník nadštandardných služieb je k nahliadnutiu na oddelení.

Poďakovania

  • Chcem sa srdečne poďakovať za starostlivosť o moju mamu, ktorá na onkologickom oddelení ležala počas šiestich cyklov chemoterapie. Chceme poďakovať primárovi, všetkým lekárom, sestrám, asistentom, za ľudský, milý a pritom vysoko profesionálny prístup. Či už počas hospitalizácie alebo počas kontrol. Uvedomujem si, že práca s ťažko a často nevyliečiteľne chorými pacientmi so sebou prináša veľký stres, vyžaduje si veľkú dávku vnútornej sily a pozitívneho naladenia. Prajem Vám zo srdca len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, ktoré je také vzácne.

    Anna Hisemová

Personálne oddelenie

MUDr. Licko Michal Onkológia, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Kissová Renáta Onkológia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Demjénová Beáta Onkológia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Jarušinský Peter Onkológia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Michaľanský Martin Onkológia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Béreš Žiarná Bibiána Onkológia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Brezinová Bibiána Onkológia, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Alena Storošková Onkológia, Nemocnica Trebišov vedúca sestra