Ambulancia telovýchovného lekárstva

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Piatok 13:00 - 15:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 332

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice (pavilón A, ambulancia A008, rehabilitačný komplex).

O ambulancii

V ambulancii telovýchovného lekárstva poskytujeme odborné vyšetrenia súvisiace s telesnou výchovou a športom pre športové kluby aj jednotlivcov. Vykonávame preventívne prehliadky a zdravotné vyšetrenia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • realizujeme záťažové testy – bicyklová ergometria
  • realizujeme fyzikálne vyšetrenia, antropometrické vyšetrenia, kaliperometriu

Na základe výsledkov vyšetrení:

  • potvrdzujeme  súpisky športových kolektívov
  • vydávame potvrdenia pre možnosť štartu mladších športovcov vo vyššej vekovej kategórii
  • potvrdzujeme zaradenia študentov so zdravotnými ťažkosťami na telesnú výchovu
  • potvrdzujeme prihlášky uchádzačov  na vysokoškolské štúdium so zameraním na telesnú výchovu a šport
  • Poskytujeme poradenstvo  v liečebných a preventívnych pohybových aktivitách.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Michalčík František Ambulancia telovýchovného lekárstva, Nemocnica Trebišov lekár

Magurová Helena Ambulancia telovýchovného lekárstva, Nemocnica Trebišov sestra