Ambulancia telovýchovného lekárstva

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Piatok 13:00 - 15:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8732

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice (pavilón A, ambulancia A008, rehabilitačný komplex).

O ambulancii

V ambulancii telovýchovného lekárstva poskytujeme odborné vyšetrenia súvisiace s telesnou výchovou a športom pre športové kluby aj jednotlivcov. Vykonávame preventívne prehliadky a zdravotné vyšetrenia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • realizujeme záťažové testy – bicyklová ergometria
  • realizujeme fyzikálne vyšetrenia, antropometrické vyšetrenia, kaliperometriu

Na základe výsledkov vyšetrení:

  • potvrdzujeme  súpisky športových kolektívov
  • vydávame potvrdenia pre možnosť štartu mladších športovcov vo vyššej vekovej kategórii
  • potvrdzujeme zaradenia študentov so zdravotnými ťažkosťami na telesnú výchovu
  • potvrdzujeme prihlášky uchádzačov  na vysokoškolské štúdium so zameraním na telesnú výchovu a šport
  • Poskytujeme poradenstvo  v liečebných a preventívnych pohybových aktivitách.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Bc. Július Marga Ambulancia telovýchovného lekárstva, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Michalčík František Ambulancia telovýchovného lekárstva, Nemocnica Trebišov lekár

Magurová Helena Ambulancia telovýchovného lekárstva, Nemocnica Trebišov sestra