Neonatologické oddelenie

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8673, 056/ 671 8674

Pracovisko sa nachádza na 8.poschodí

O oddelení

Pracovisko má 15 lôžok, pracujeme systémom rooming in, novorodenec je celých 24 hodín spolu s matkou.

POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o fyziologického novorodenca. Realizujeme monitorovanie zdravotného stavu novorodenca, diferenciálnu diagnostiku patologických odchýlok popôrodnej adaptácie a prolaktačný program. Vykonávame predpísané skríningové vyšetrenia metabolických ochorení, USG vyšetrenie mozgu a obličiek, vyšetrenie bedrových kĺbov, neurologický skríning, skríning vrodeného zákalu šošovky, skríning porúch sluchu. Na úseku fyziologických novorodencov sa poskytuje starostlivosť v systéme rooming in (spoločný pobyt matky s dieťaťom na izbe). Preferujeme včasné priloženie dieťaťa k prsníku. Snažíme sa viesť matky k pozitívnemu vzťahu k prirodzenej výžive a k pozitívnemu vzťahu k dojčeniu.

Poskytujeme poradenskú službu pre rodičov ohľadne dojčenia a starostlivosti o dieťa v domácom prostredí.

Požičiavame monitory dychu

Mamičky môžu využiť benefit nemocnice, ktorá spolupracuje s Nadáciou Križovatka na prevencii Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Finančným darom 48,- eur podporia nadáciu a zároveň tým získajú nárok na 6 mesiacov zapožičania si monitoru dychu Babysense do domáceho prostredia.

Nemocnice sú v projekte „MAMIČKA, DÝCHAM“ zapojené už niekoľko rokov. Bližšie informácie o projekte „Mamička, dýcham“:
http://www.nadaciakrizovatka.sk/o-projekte

PLATENÉ SLUŽBY

  • perforácia ušníc so zavedením náušníc : 7 Eur

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Katarína Bazárová Neonatologické oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Veronika Sorokáčová Neonatologické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Bajuszová Lea Neonatologické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Tomko Dušan Neonatologické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Serbaylo Ivan Neonatologické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Alexandra Pristašová Neonatologické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár, odd. gynekológie

Podcast
Informácie pre mamičky