Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Gynekologická ambulancia

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 12:00
   13:00 - 15:00
 • Utorok 08:00 - 12:00
   13:00 - 15:00
 • Streda 08:00 - 12:00
   13:00 - 15:00
 • Štvrtok 08:00 - 12:00
   13:00 - 15:00
 • Piatok 08:00 - 12:00
   13:00 - 15:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8663

Ambulancia sa nachádza na 8. poschodí budovy nemocnice pri Gynekologicko-pôrodníckom oddelení – šestonedelie (pavilón C, ambulancia C801).

O ambulancii

Gynekologická ambulancia sa nachádza na 8. poschodí lôžkového monobloku C pri gynekologicko-pôrodnom oddelení (šestonedelie). Jej vybavenie zabezpečuje kompletné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu všetkých základných gynekologických chorôb. Výsledkom úzkej spolupráce s gynekologicko-pôrodným oddelením je to, že naše pacientky sa ani pri nutnosti hospitalizácie (operácia, pôrod) nemusia cítiť anonymne. Sledovanie ich liečby počas hospitalizácie a následná ambulantná zdravotná starostlivosť po prepustení z nemocnice je pre nás prirodzená. Na ambulancii zabezpečujeme nepretržitú starostlivosť 24 hodín denne, aj v rámci ústavnej pohotovostnej služby.

POSKYTUJEME ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ PRE PACIENTKY:

 • s gynekologickými ochoreniami,
 • s fyziologickou tehotnosťou od 36. týždňa tehotnosti,
 • s rizikovou tehotnosťou (hroziace potraty do 20. týždňa tehotnosti, krvácania vo včasnej aj neskorej tehotnosti, hroziace predčasné pôrody, predčasné odtoky plodovej vody, patológie placenty),
 • s onko-gynekologickými ochoreniami po absolvovaní onkologickej liečby, operačnej liečby a rádioterapie.
 • Na gynekologickej ambulancii je možné objednávať klientky na zákroky jednodňovej chirurgie a na operačné riešenia, ktoré prebiehajú v úzkej spolupráci s primárnym kontaktom (obvodnými gynekológmi). Zároveň na gynekologickej ambulancii zabezpečujeme riešenie akútnych stavov a realizáciu konziliárnych vyšetrení pacientiek z iných oddelení nemocnice.
 • Na  gynekologickej ambulancii vykonávame  taktiež prenatálne poradne  pre pacientky s fyziologickou aj rizikovou graviditou  od 36 TG  až do termínu pôrodu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii vyšetrujeme pacientky s odporúčaním od všetkých obvodných gynekológov, v prípade akútnych stavov odporúčanie nie je potrebné.

ĎALEJ ZABEZPEČUJEME:

 • Dispenzárnu starostlivosť v intervaloch stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR
 • Odborné poradenstvo a konziliárnu činnosť
 • Včasnú diagnostiku a liečbu gynekologických patológií v rámci jednodňovej chirurgie alebo formou krátkej hospitalizácie
 • Objednávku pacientiek na operácie a krátky zákroky

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientky je na gynekologickej ambulancii k dispozícií moderné prístrojové vybavenie: moderný USG prístroj  Esaote  MyLab 50  – s abdominálnou vaginálnou sondou, 3D sondou, kolposkop, vyšetrovací gynekologický stôl, vyšetrovacie lehátko, lampa.

NOVINKY

Gynekologická ambulancia má pre tehotné pacientky aj ponuku zaujímavých noviniek, ktoré im dopomôžu k celkovému komfortu počas ich gravidity. Budúce mamičky si môžu vybrať:

 • „Bábätko na kľúčiku“ – budúce  mamičky si môžu  za poplatok od nás odniesť ešte nenarodené bábätko domov na  „kľúčiku“ – ide o záznam (formou videa alebo sady fotiek) z vyšetrenia  biometrie plodu na USB alebo DVD nosiči
 • Vyhotovenie fotografickej snímky plodu  2D/ 3D pri USG vyšetrení
 • Samozrejmosťou je prítomnosť rodinného príslušníka pri USG vyšetrení plodu
 • Pre budúce mamičky je možné vytvorenie optimálneho pôrodného plánu – takisto je možná konzultácia pôrodného plánu
 • Možnosť vybrať si svojho pôrodníka už počas prenatálnych poradní.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Na  gynekologickej ambulancii  sa vykonávajú objednávky na jednodňovú chirurgiu, operácie a  hospitalizácie denne.
V  pondelok,  v stredu a v piatok od 09.00 -12.00 hod. sa  vykonávajú prenatálne poradne pre fyziologicky aj rizikovo tehotné klientky.
V stredu a v piatok  od 13.00 – 15.00 hod. sa realizuje  flowmetria  (prietoky)  od 34. týždňa tehotnosti.
Konziliárne vyšetrenia z iných oddelení sa vykonávajú  denne od 13.00 hod.
Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka Sveta Zdravia a.s.
Po dohode s lekárom je možné čas návštevy prispôsobiť Vašim individuálnym požiadavkám.

Personálne obsadenie

MUDr. Szilagyi Oto Gynekologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Ždij Lukáš Gynekologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

Bc. Senyková Anna Gynekologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra