Interná predoperačná ambulancia

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 16:00
 • Streda 07:30 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 16:00
 • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566660682

Pacienti sa môžu objednať priamo na tel. č. 056/ 666 0 682, alebo na tel. č. 056/ 666 0 522 (recepcia). Ak by Vám z rozličných dôvodov nevyhovoval čas objednania, môžete sa telefonicky preobjednať na iný termín.

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí v ambulantnej časti monobloku nemocnice.

O ambulancii

Interná predoperačná ambulancia poskytuje svojim pacientom komplexné interné predoperačné vyšetrenia pred plánovanými zákrokmi. Interné predoperačné vyšetrenie je súbor jednotlivých odborných vyšetrení, na základe ktorých lekár – internista zhodnotí, či je pacient pripravený na operačný, eventuálne iný výkon, pred ktorým je potrebné interné vyšetrenie.

Interné predoperačné vyšetrenie pozostáva z kompletného vyšetrenia (anamnéza, klinické fyzické vyšetrenie) a zhodnotenia predpísaných laboratórnych vyšetrení, hodnotenia EKG a RTG hrudníka. V prípade potreby ďalšieho odborného vyšetrenia, lekár – internista odošle pacienta na príslušnú (odbornú) ambulanciu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • Interné vyšetrenia pred plánovanými zákrokmi
 • Predoperačné ambulantné vyšetrenia pre samoplatcov

Interné predoperačné vyšetrenie pozostáva z:

 • odberu krvi a interného vyšetrenia, v prípade, že pacient nemal vykonané krvné odbery, odber krvi zabezpečíme na ambulancii
 • v deň odberu krvi je potrebné, aby prišiel pacient na lačno, a to v čase od 7:30 hod. do 9:00 hod.
 • po odbere krvi poučíme pacientov o potrebe ďalších vyšetrení (napr. RTG) a o ďalšom postupe predoperačného vyšetrenia
 • v deň objednania na predoperačné vyšetrenie už netreba byť nalačno
 • na ambulancii lekár pacienta vyšetrí a posúdi, či je schopný operačného (iného) výkonu po internej stránke, alebo je ešte potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia alebo inú predoperačnú prípravu
 • po absolvovaní interného vyšetrenia nasleduje anesteziologické vyšetrenie, ktoré definitívne rozhodne o možnosti operácie eventuálne výkonu v celkovej anestézii pacienta

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Na predoperačné vyšetrenie si so sebou prineste:

 • Menný zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate
 • Lekárske nálezy od špecialistov z odborných ambulancií (napr. internista, kardiológ, diabetológ, nefrológ, endokrinológ a pod.)
 • Popis RTG snímky pľúc (ak bol robený)

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Monika Tkáčová Interná predoperačná ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

Lovasová Lucia Interná predoperačná ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra