Pľúcna ambulancia II.

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Utorok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Streda 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00
 • Štvrtok 07:30 - 12:00
   12:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8569 sestra, 056/ 671 8570 lekár

Pľúcna ambulancia sa nachádza  v areáli nemocnice na prízemí Onkologicko-Pľúcneho pavilónu (pavilón E, ambulancia E004). Má samostatný vchod.

O ambulancii

Pľúcna ambulancia zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s akútnymi a chronickými chorobami dýchacieho systému.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na pľúcnej ambulancii II. sa poskytujú štandardné i nadštandardné služby a poradenstvo. Ďalej sa na tejto ambulancii:

 • Zabezpečuje vyšetrenie a liečbu akútnych respiračných chorôb a akútne exacerbovaných  chronických  pľúcnych chorôb
 • Pacientov dispenzarizujeme, pravidelne pacientov predvolávame na kontrolné vyšetrenie podľa dispenzárnych skupín. Ide predovšetkým o pacientov s astmou bronchiale, s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, sarkoidózou, so zápalmi pľúc a pohrudnice, nádorovými chorobami dýchacích ciest a pľúc, o systémové choroby s pľúcnymi prejavmi
 • Diagnostikovanie a po hospitalizácii liečenie a dispenzarizovanie pacientov s tuberkulózou (s pľúcnou aj mimopľúcnou formou tuberkulózy)
 • Zabezpečujeme hlásnu službu novozistených chorôb tuberkulózy do Národného registra tuberkulózy a respiračných chorôb vo Vyšných Hágoch
 • Súčasťou práce na pľúcnej ambulancii II. je aj vyhľadávanie a prešetrovanie kontaktov (pacientov) s tuberkulózou pľúc
 • Diagnostikujeme latentnú (skrytú) formu tuberkulózy
 • V rámci prevencie a diagnostiky vykonávame spirometrické a bronchodilatačné vyšetrenia
 • Realizujeme tuberkulinový test – Manotux ll (aj pre pacientov v rámci iných oddelení našej nemocnice)

DOPLNKOVÉ INFROMÁCIE

Na vyšetrenie je potrebné odporúčanie od praktického lekára alebo iného lekára – špecialistu. Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať u sestričky Vargovej. Po dohode s lekárom je možné čas návštevy prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

Personálne obsadenie

MUDr. Karcagiová Mária Pľúcna ambulancia II., Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Bercik Arpad Pľúcna ambulancia II., Nemocnica Trebišov lekár

Vargová Monika Pľúcna ambulancia II., Nemocnica Trebišov sestra