Funkčná diagnostika

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 11:30
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 795

Pracovisko funkčnej diagnostiky sa nachádza na 3. poschodí na pravej strane v pavilóne A

O ambulancii

Na pracovisku funkčnej diagnostiky zabezpečujeme diagnostiku ochorení pomocou merania funkčnej schopnosti orgánových systémov, predovšetkým srdcovo-cievneho aparátu prostredníctvom používania vyšetrovacích metód neinvazívnej kardiológie. Zároveň poskytujeme komplexnú zdravotnú  starostlivosť z hľadiska možného využitia všetkých zdrojov zabezpečujúcich prevenciu, komplexnú diferenciálnu diagnostiku a sledovanie efektu liečby.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • EKG vyšetrenie –  štandardná 12 a 15 zvodová elektrokardiografia
  • 24 hodinové sledovanie EKG  (EKG holter)
  • 24 hodinové sledovanie tlaku krvi (TK holter)
  • Ergometria (sledovanie EKG a TK pri záťaži)
  • Echokardiografia

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Všetky tieto vyšetrenia sa vykonávajú na odporúčanie po predchádzajúcom vyšetrení praktickým alebo odborným lekárom. Spôsob objednávania: telefonicky alebo osobne.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Dvorový Vladimír Funkčná diagnostika, Nemocnica Trebišov lekár