Interná ambulancia I.

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 682

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (pavilón D, ambulancia D301).

O ambulancii

Na ambulancii štandardne poskytujeme komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb, včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy, prevenciu vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií. Na kontrolu a ďalšie doriešenie zdravotného stavu objednávame prvotne pacientov prepustených po hospitalizácii, ktorí vyžadujú ďalšiu odbornú starostlivosť, ale aj pacientov s odporúčaním od praktického lekára.

Veľký dôraz sa kladieme na kardiologickú problematiku. V rámci sekundárnej prevencie sledujeme a liečime pacientov po prekonanom infarkte myokardu, kardiochirugických operáciách, mozgovo-cievnej príhode, pacientov s artériovou hypertenziou a podobne. Dlhodobo sledujeme a liečime pacientov s poruchami srdcového rytmu, srdcovým zlyhávaním, nedostatočne korigovanou artériovou hypertenziou.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii realizujeme predoperačné interné vyšetrenia u všetkých pacientov plánovaných na akútne a plánované  operačné výkony, ako aj na operačné výkony realizované v iných nemocniciach.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Po dohode s lekárom je možné čas návštevy prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Holod Martin Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Baník Michal, MHA Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov Internista primár

Lovasová Lucia Interná predoperačná ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra