Interná ambulancia I.

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Streda (vyšetrenie) 08:00 - 11:00
  • Streda (ECHO) 11:00 - 12:30

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 682

Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (pavilón D, ambulancia D301).

O ambulancii

Na ambulancii štandardne poskytujeme komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácii v oblasti vnútorných chorôb, včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy, prevenciu vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií. Na kontrolu a ďalšie doriešenie zdravotného stavu objednávame prvotne pacientov prepustených po hospitalizácii, ktorí vyžadujú ďalšiu odbornú starostlivosť, ale aj pacientov s odporúčaním od praktického lekára.

Veľký dôraz sa kladieme na kardiologickú problematiku. V rámci sekundárnej prevencie sledujeme a liečime pacientov po prekonanom infarkte myokardu, kardiochirugických operáciách, mozgovo-cievnej príhode, pacientov s artériovou hypertenziou a podobne. Dlhodobo sledujeme a liečime pacientov s poruchami srdcového rytmu, srdcovým zlyhávaním, nedostatočne korigovanou artériovou hypertenziou.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii realizujeme predoperačné interné vyšetrenia u všetkých pacientov plánovaných na akútne a plánované  operačné výkony, ako aj na operačné výkony realizované v iných nemocniciach.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Po dohode s lekárom je možné čas návštevy prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

 

 

Personálne oddelenie

MUDr. Dvorový Vladimír Interná ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár