Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

FRO ambulantná časť

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8730, 056/ 671 8732

Ambulancia sa nachádza na prízemí hlavnej budovy.

O ambulancii

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť  pacientom s chorobami chrbtice, degeneratívnymi chorobami kĺbov, neurologickými chorobami – stavy po cievnych mozgových príhodách, so sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, chorobami periférneho nervového systému, stavy po úrazoch pohybového aparátu, po implantáciách kĺbových náhrad, po amputáciách. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme aj detským pacientom s detskou mozgovou obrnou, poruchami motorického  vývoja, so skoliózami a chybným držaním tela, stavy po úrazoch.

Na Fyziatricko rehabilitačné pracovisku ponúkame možnosť využiť aj nadštandardné služby nielen pre pacientov, ale aj pre širšiu verejnosť – podľa vlastného výberu – napríklad: masáže, lymfatickú drenáž, vákuovo-kompresívnu liečbu (pneuven), za poplatky podľa platného cenníka nadštandardných služieb.

Kvalitnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje tím skúsených lekárov, fyzioterapeutov, zdravotných sestier, masérov a zdravotných asistentov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Procedúry poskytujeme na základe predpisu lekárov. Aplikujeme elektroliečbu – nízko, stredno a vysokofrekvenčné prúdy, elektrostimulácie, magnetoterapiu, laseroterapiu, parafínové zábaly, vodoliečbu- podvodnú masáž, celotelový vírivý kúpeľ, uhličitý kúpeľ, perličkový kúpeľ, končatinový vírivý kúpeľ, masáže– klasickú, reflexnú, väzivovú, mäkké techniky, lymfatickú drenáž, vákuovo-kompresívnu liečbu (pneuven), reflexnú liečbu-aplikácia plynových injekcií CO2, akupunktúru, pohybovú liečbu – liečebný telocvik,  špeciálne techniky -Bobath, Vojta, Kabát, McKenzie škola chrbta, spinálne cvičenia, klasickú pohybovú liečbu s náradím, cvičenie na fitloptách.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

Pacient u nás nečaká. Liečebné procedúry sú časované.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Bc. Július Marga FRO ambulantná časť, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Kašková Anna FRO ambulantná časť, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Pejová Iveta FRO ambulantná časť, Nemocnica Trebišov vedúci fyzioterapeut