Rádiodiagnostické oddelenie

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  Kontakt

  SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

  +421 (0) 56 6660 862

  Rádiodiagnostické oddelenie sa nachádza na 1. poschodí poliklinickej časti NsP Trebišov, a. s. (pavilón A, zelená zóna).

  O oddelení

  Na rádiodiagnostickom oddelení  poskytujeme rádiologické služby pacientom z lôžkových oddelení NsP Trebišov, a.s., a z obvodných a odborných ambulancií v štátnom aj privátnom sektore s celo okresnou pôsobnosťou na vysokej odbornej úrovni.

  Naše RTG pracoviská sú plne digitalizované a sú súčasťou komplexného nemocničného informačného systému s možnosťou pripojenia pomocou telerádiologického centra s inými zdravotníckymi zariadeniami.

  LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  Algoritmus vyšetrovacích postupov  optimalizujeme tak, aby sme čo najkratšou cestou dospeli k diagnóze.  Pre odborné ambulancie realizujeme bežné RTG vyšetrenia, vyšetrenia počítačovou tomografiou, mamografické a ultrazvukové vyšetrenia.

  OBJEDNÁVANIE PACIENTOV A ČAKACIE DOBY

  RTG 

  bežné vyšetrenia: bez objednania
  Panoramatická snímka hornej a dolnej čeľuste: bez objednania a bez doplatku pacienta

  Vyšetrenia počítačovou tomografiou (CT)

  Na CT vyšetrenie, ktoré podlieha príprave je potrebné osobné objednanie ambulantného pacienta. Je dôležité vysvetlenie prípravy a prevzatie prípravkov, ktoré musíte užiť pred vyšetrením. Telefonicky môže pacienta objednať iba indikujúci lekár, ktorý plne zodpovedá za prípravu pacienta pred vyšetrením.
  Tel. č. pre objednávky: +421 (0) 56 6660  884
  Výsledok vyšetrenia je k dispozícii v deň vyšetrenia.

  RTG vyšetrenia s použitím kontrastnej látky

  Na RTG vyšetrenia s použitím kontrastnej látky sa môžete objednať osobne, alebo telefonicky počas pracovných dní na Rádiodiagnostickom oddelení v RTG evidencii pacientov  v čase od 8:00 do 16:00 hod.
  Telefonické objednávky na tel. č.: +421 (0) 56 6660  862
  Výsledok je k dispozícii v deň vyšetrenia.

  Mamografia

  Na mamografické vyšetrenie sa môžete objednať denne, počas pracovných dní na Rádiodiagnostickom oddelení v RTG evidencii pacientov, v čase od 8:00 do 16:00 hod.
  Telefonické objednávky na tel. čísle: +421 (0) 56 6660  862
  V prípade potreby je hneď v deň realizácie mamografického vyšetrenia doplnené aj ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.
  Výsledky vyšetrení sú k dispozícii v deň vyšetrenia.

  Ultrazvukové vyšetrenia (USG)

  Na ultrazvukové vyšetrenie sa môžete objednať denne, počas pracovných dní na Rádiodiagnostickom oddelení v CT a USG evidencii pacientov v čase od 8:00 do 16:00 hod.
  Telefonické objednávky na tel. čísle: +421 (0) 56 6660  884
  Výsledok je k dispozícii po vyšetrení.

  PRACOVNÁ DOBA

  RTG, CT, MMG, USGRTG, CT, MMG, USGRTG, CT, MMG, USGUSG
  kalibrácia zariadenívyšetreniasanitáciavyšetreniaPohotovostná služba
  Pondelok07:30 – 08:0008:00 – 14:1214:12 – 14:4214:42 – 16:0014:42 – 07:30
  Utorok07:30 – 08:0008:00 – 14:1214:12 – 14:4214:42 – 16:0014:42 – 07:30
  Sreda07:30 – 08:0008:00 – 14:1214:12 – 14:4214:42 – 16:0014:42 – 07:30
  Štvrtok07:30 – 08:0008:00 – 14:1214:12 – 14:4214:42 – 16:0014:42 – 07:30
  Piatok07:30 – 08:0008:00 – 14:1214:12 – 14:4214:42 – 16:0014:42 – 07:30
  SobotaNepretržitá prevádzka
  NedeľaNepretržitá prevádzka

  DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

  Na všetky vyšetrenia príďte vždy s platnou žiadankou na vyšetrenie a preukazom poistenca. Ďakujeme.

  Obrazová dokumentácia z RTG, CT a MMG vyšetrenia na CD nosiči sa bezplatne vydá pacientovi iba na požiadanie odosielajúceho lekára, ktorý túto skutočnosť uvedie na žiadanke o vyšetrenie.

  Vydanie dokumentácie (CD) na žiadosť pacienta je spoplatnené podľa platného cenníka výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia.

  Personálne oddelenie

  MUDr. Andraško Vitalij Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

  MUDr. Tokárová Ingrid Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

  MUDr. Jakubčáková Eva Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

  MUDr. Seman Juraj Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

  MUDr. Bandorová Mariana Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

  Bc. Lučanský Štefan Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov vedúci rádiologický technik