Rádiodiagnostické oddelenie

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8591

Rádiodiagnostické oddelenie sa nachádza na 1. poschodí poliklinickej časti NsP Trebišov, a. s. (pavilón A, zelená zóna).

O oddelení

Na rádiodiagnostickom oddelení  poskytujeme rádiologické služby pacientom z lôžkových oddelení NsP Trebišov, a.s., a z obvodných a odborných ambulancií v štátnom aj privátnom sektore s celo okresnou pôsobnosťou na vysokej odbornej úrovni.

Naše RTG pracoviská sú plne digitalizované a sú súčasťou komplexného nemocničného informačného systému s možnosťou pripojenia pomocou telerádiologického centra s inými zdravotníckymi zariadeniami.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Algoritmus vyšetrovacích postupov  optimalizujeme tak, aby sme čo najkratšou cestou dospeli k diagnóze.  Pre odborné ambulancie realizujeme bežné RTG vyšetrenia, vyšetrenia počítačovou tomografiou, mamografické a ultrazvukové vyšetrenia.

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV A ČAKACIE DOBY

RTG 

bežné vyšetrenia: bez objednania
Panoramatická snímka hornej a dolnej čeľuste: bez objednania a bez doplatku pacienta

Vyšetrenia počítačovou tomografiou (CT)

Na CT vyšetrenie, ktoré podlieha príprave je potrebné osobné objednanie ambulantného pacienta. Je dôležité vysvetlenie prípravy a prevzatie prípravkov, ktoré musíte užiť pred vyšetrením. Telefonicky môže pacienta objednať iba indikujúci lekár, ktorý plne zodpovedá za prípravu pacienta pred vyšetrením.
Tel. č. pre objednávky: +421 (0) 56/ 671 8595
Výsledok vyšetrenia je k dispozícii v deň vyšetrenia.

RTG vyšetrenia s použitím kontrastnej látky

Na RTG vyšetrenia s použitím kontrastnej látky sa môžete objednať osobne, alebo telefonicky počas pracovných dní na Rádiodiagnostickom oddelení v RTG evidencii pacientov  v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Telefonické objednávky na tel. č.: +421 (0) 56/ 671 8591
Výsledok je k dispozícii v deň vyšetrenia.

Mamografia

Na mamografické vyšetrenie sa môžete objednať denne, počas pracovných dní na Rádiodiagnostickom oddelení v RTG evidencii pacientov, v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Telefonické objednávky na tel. čísle: +421 (0) 56/ 671 8591
V prípade potreby je hneď v deň realizácie mamografického vyšetrenia doplnené aj ultrazvukové vyšetrenie prsníkov.
Výsledky vyšetrení sú k dispozícii v deň vyšetrenia.

Ultrazvukové vyšetrenia (USG)

Na ultrazvukové vyšetrenie sa môžete objednať denne, počas pracovných dní na Rádiodiagnostickom oddelení v CT a USG evidencii pacientov v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Telefonické objednávky na tel. čísle: +421 (0) 56/ 671 8595
Výsledok je k dispozícii po vyšetrení.

PRACOVNÁ DOBA

RTG, CT, MMG, USG RTG, CT, MMG, USG RTG, CT, MMG, USG USG
kalibrácia zariadení vyšetrenia sanitácia vyšetrenia Pohotovostná služba
Pondelok 07:30 – 08:00 08:00 – 14:12 14:12 – 14:42 14:42 – 16:00 14:42 – 07:30
Utorok 07:30 – 08:00 08:00 – 14:12 14:12 – 14:42 14:42 – 16:00 14:42 – 07:30
Sreda 07:30 – 08:00 08:00 – 14:12 14:12 – 14:42 14:42 – 16:00 14:42 – 07:30
Štvrtok 07:30 – 08:00 08:00 – 14:12 14:12 – 14:42 14:42 – 16:00 14:42 – 07:30
Piatok 07:30 – 08:00 08:00 – 14:12 14:12 – 14:42 14:42 – 16:00 14:42 – 07:30
Sobota Nepretržitá prevádzka
Nedeľa Nepretržitá prevádzka

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Na všetky vyšetrenia príďte vždy s platnou žiadankou na vyšetrenie a preukazom poistenca. Ďakujeme.

Obrazová dokumentácia z RTG, CT a MMG vyšetrenia na CD nosiči sa bezplatne vydá pacientovi iba na požiadanie odosielajúceho lekára, ktorý túto skutočnosť uvedie na žiadanke o vyšetrenie.

Vydanie dokumentácie (CD) na žiadosť pacienta je spoplatnené podľa platného cenníka výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia.

Personálne oddelenie

MUDr. Seman Juraj Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Podolák Ľubomír Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Tokárová Ingrid Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Jakubčáková Eva Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Bandorová Mariana Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Bc. Lučanský Štefan Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov vedúci rádiologický technik