Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE NEMOCNICA TREBIŠOV

Rádiodiagnostické oddelenie prešlo komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou. Na RDG oddelení využívame široké spektrum rádiologických zobrazovacích metód.

Poskytujeme výkony pacientom z oddelení a ambulancií NsP Svet zdravia Trebišov, poskytujeme služby aj pre obvodné a odborné ambulancie v štátnom a privátnom sektore v okrese aj mimo okresu Trebišov.

Naše RTG pracoviská sú plne digitalizované, archivácia a komunikácia je zabezpečená cez PACS, prostredníctvom T3C konzoly a máme možnosť posielania snímkov s inými zdravotníckymi zariadeniami.

 
 

Prehľad vyšetrení

  • (USG) Ultrasonografia

  • (CT) Počítačová tomografia

  • (MMG) Mammografia

VÝKONY

Rádiologické oddelenie pozostáva zo troch skiagrafických pracovísk, USG pracoviska, CT pracoviska a MMG pracoviska.

Na skiagrafickom pracovisku sa vykonávajú vyšetrenia: RTG snímky skeletu, hrudníka, abdomenu. U imobilných pacientov vykonávame  skiagrafiu mobilným RTG prístrojom pri lôžku, skiaskopiu a skiagrafiu počas operačných výkonov.

Na USG pracovisku sa vykonávajú vyšetrenia: USG abdomenu, USG krku a štítnej žľazy,  dopplerovské vyšetrenie krčných ciev, ciev horných a dolných končatín, dopplerovské vyšetrenie renálnych artérií, USG vyšetrenie mäkkých častí, USG prsníkov, značenie pred pleurálnou a abdominálnou punkciou, USG elastografia.

Na CT pracovisku sa vykonávajú vyšetrenia:

CT mozgu a perfúzne CT mozgu
CT angiografia extrakraniálnych a intrakraniálnych mozgových ciev
CT krčnej, hrudnej , bedrovej chrbtice
CT hrudníka, HRCT hrudníka a CT angiografia pulmonálnych artérií
CT krku
CT muskuloskeletálneho systému
CT abdomenu a malej panvy
CT irigografia, virtuálna CT kolonoskopia a CT enterografia
CT angiografia brušnej aorty a viscerálnych artérií
CT obličiek a CT angiografia renálnych artérií
CT angiografia horných a dolných končatín

Na mamografickom (MMG) pracovisku sa vykonávajú vyšetrenia:
MMG prsníkov, core-cut biopsia prsníkov.

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV A VÝSLEDKY Z VYŠETRENÍ

Objednávať sa môžu pacienti v  RDG evidencii pacientov na RDG oddelení: osobne, telefonicky na tel. č.: +421 (0) 56/ 671 8591, +421 (0) 56/ 671 8595  alebo emailom na
ct-objednavky.tv@svetzdravia.com.

Na CT vyšetrenie, ktoré podlieha príprave je potrebné osobné objednanie ambulantného pacienta.  Je dôležité vysvetlenie prípravy a prevzatie prípravkov, ktoré musí pacient užiť pred vyšetrením. Telefonicky môže pacienta na CT vyšetrenie s podaním kontrastnej látky objednať iba indikujúci lekár, ktorý plne zodpovedá za prípravu pacienta pred vyšetrením.

Bežné ambulantné RDG vyšetrenia sa vykonávajú bez objednania v riadnej pracovnej dobe. Na USG , MMG a CT vyšetrenia sa treba objednať. Akútne vyšetrenia sa vykonávajú  vždy po predchádzajúcej dohode s indikujúcim lekárom! Výsledky vyšetrení RDG, USG sú k dispozícii v deň vyšetrenia.

Termín vydania výsledkov z MMG a CT vyšetrení oznámi rádiologický technik pacientovi hneď po vyšetrení.

Náš tím

MUDr. Seman Juraj Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

Bc. Lučanský Štefan Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov vedúci rádiologický technik

MUDr. Bandorová Mariana Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Jakubčáková Eva Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Podolák Ľubomír Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Stachurová Lucia Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Forgáč Štefan Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakty

Rádiodiagnostické oddelenie sa nachádza na 1. poschodí poliklinickej časti NsP Trebišov, a. s. (pavilón A, zelená zóna).

Tel.č.: +421 (0) 56/ 671 8591

ORDINAČNÉ hodiny

Pondelok       7:30 – 14:42 hod.
Utorok            7:30 – 14:42 hod.
Streda            7:30 – 14:42 hod.
Štvrtok           7:30 – 14:42 hod.
Piatok             7:30 – 14:42 hod.

Pracovná pohotovostná služba (CT a RDG):
Pondelok – Piatok : 14.42 hod  – 7.30 hod.
Sobota a Nedeľa : nepretržitá prevádzka

Objednávať sa môžu pacienti v  RDG evidencii pacientov na RDG oddelení: osobne, telefonicky na tel. č.: +421 (0) 56/ 671 8591, +421 (0) 56/ 671 8595  alebo emailom na  ct-objednavky.tv@svetzdravia.com.