Oftalmologická ambulancia I.

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 545

O ambulancii

Ambulancia I. poskytuje komplexnú diagnostiku pre pacientov s ochoreniami postihujúcimi predný aj zadný segment oka, a to cievne a metabolické choroby: diabetická retinopatia, hypertonická retinopatia, trombózy centrálnej vény sietnice, embólie arteriol sietnice, zápalové ochorenia – retinitídy, chorioretinitídy, degeneratívne ochorenia sietnice, amócie sietnice. Podľa nálezu je indikovaná medikamentózna,  laserová liečba, intravitreálna liečba antirastovými faktormi a kortikosteroidmi, eventuálne chirurgická liečba. Ambulancia zároveň poskytuje konziliárne služby pre ostatné nemocničné oddelenia, ako aj spádových ambulantných oftalmológov.

Na vyšetrenie, či prípadnú konzultáciu na očných ambulanciách pri JZS-očná je potrebné sa telefonicky objednať na t. č: 056/666 0 522. Pri objednávaní uveďte odosielajúcu diagnózu, resp. požadované vyšetrenie. Akútne stavy (úrazy, zápaly…) naďalej vyšetrujeme v akútnom režime, teda bez potreby objednania.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Obedňajšia prestávka: 12:00-12:30hod
Administratíva, vedenie dokumentácie: 15:00-16:00
Konziliárne vyšetrenia: denne
Dni intravitreálnej aplikácie: denne

 

Personálne obsadenie

MUDr. Brdiarová Kristína Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Knežníková Anna Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Pilárová Michaela Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár