Oftalmologická ambulancia I.

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 16:00
  • Utorok 07:30 - 16:00
  • Streda 07:30 - 16:00
  • Štvrtok 07:30 - 16:00
  • Piatok 07:30 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 056/ 671 8713

O ambulancii

Ambulancia I. poskytuje komplexnú diagnostiku pre pacientov s ochoreniami postihujúcimi predný aj zadný segment oka, a to cievne a metabolické choroby: diabetická retinopatia, hypertonická retinopatia, trombózy centrálnej vény sietnice, embólie arteriol sietnice, zápalové ochorenia – retinitídy, chorioretinitídy, degeneratívne ochorenia sietnice, amócie sietnice. Podľa nálezu je indikovaná medikamentózna,  laserová liečba, intravitreálna liečba antirastovými faktormi a kortikosteroidmi, eventuálne chirurgická liečba. Ambulancia zároveň poskytuje konziliárne služby pre ostatné nemocničné oddelenia, ako aj spádových ambulantných oftalmológov.

Na vyšetrenie, či prípadnú konzultáciu na očných ambulanciách pri JZS-očná je potrebné sa telefonicky objednať na t. č: 056/666 0 522. Pri objednávaní uveďte odosielajúcu diagnózu, resp. požadované vyšetrenie. Akútne stavy (úrazy, zápaly…) naďalej vyšetrujeme v akútnom režime, teda bez potreby objednania.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Obedňajšia prestávka: 12:00-12:30hod
Administratíva, vedenie dokumentácie: 15:00-16:00
Konziliárne vyšetrenia: denne
Dni intravitreálnej aplikácie: denne

 

Personálne obsadenie

MUDr. Mária Piecková Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Michaela Pilárová Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Jana Muchová MBA Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár