Neonatologická ambulancia

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 10:00 - 11:00
 • Utorok 10:00 - 11:00
 • Streda 10:00 - 11:00
 • Štvrtok 10:00 - 11:00
 • Piatok 10:00 - 11:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 260, 858

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (Detský B pavilón, ambulancia B101).

O ambulancii

Starostlivosť o najmenšie, čerstvo narodené bábätká je úlohou odboru neonatológia. Zaoberá sa prevenciou, ošetrovaním, diagnostikou a liečbou novorodencov. V neonatologickej ambulancii sledujeme psychomotorický vývin novorodencov z rizikových tehotenstiev, s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu tehotnosti a pôrodu, rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom obdodí, deti nezrelé, deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, deti s poruchami adaptácie po pôrode. Cieľom je včas odhaliť poruchy vývinu s následnou komplexnou liečbou vrátane rehabilitácie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • posúdenie a zhodnotenie aktuálneho rastu
 • zhodnotenie typu výživy
 • posúdenie a zhodnotenie motorického vývinu (hrubá a jemná motorika)
 • posúdenie a zhodnotenie psychosociálneho vývinu (emocionálny, sociálny, adaptívny)
 • zhodnotenie biologických, hematologických parametrov
 • rodičov poučíme o správnom ošetrovaní, stimulácii, habilitácii, rehabilitácii, liečbe a výchove dieťaťa

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poskytujeme poradenstvo ohľadom dojčenia  starostlivosti o novorodenca v domácom prostredí.

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Sotáková Božena Neonatologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

Podcast
Informácie pre mamičky